Kommunepanel for fiskeoppdrett

I mange kystkommuner er oppdrett en stor næringsaktør. Her fra Ørnfjorden i Senja kommune.

Hvordan står det til med havbruk i din kommune? Tjenesten Fiskehelse i BarentsWatch gir en oversikt og en oppsummering av alle som driver med oppdrett i Norge, og i hver enkelt kommune.

OPPDATERING: Nå er en egen tjeneste laget for å se utviklingen av oppdrett hos kystkommunene i Norge. Les mer om AkvaInfo her.

Vi har laget en første versjon som viser status på oppdrett knyttet til sysselsetting, forbruk av areal, tillatt maksimal beholdning og mye mer. Dette i tillegg til all funksjonalitet opp mot status på lakselus og fiskesykdommer i alle oppdrettsanlegg.

Informasjon om hver enkelt kommune blir løpende oppdatert og det er mulig å se data fra de 10 siste årene.

Troms og Finnmark fylkeskommune har tatt initiativ til denne type visning, og vi vil fortsette å jobbe sammen om denne delen av utviklingen i tiden framover.

Brukerveiledning

Tjenesten finner du på nettsiden https://www.barentswatch.no/fiskehelse/. Du finner kommunepanelet ved å søke opp din kommune i søkefeltet oppe til venstre i kartet eller ved å slå på kommune som kartlag i menyen. Ved å slå på kartlaget kan du velge kommunen i kartet. Her et eksempel: https://www.barentswatch.no/fiskehelse/municipality/5423

Når du har valgt en kommune vises en oppsummering av oppdrett i kommunen i høyre panel. Merk at tall på sysselsatte per år har en forsinkelse (fra SSB) slik at du må bruke årsvelger nederst og bla deg tilbake til 2022 for å se siste oppdaterte tall.

Dersom du vil se utviklingen på oppdrett i kommunen de 10 siste årene kan du bruke «Statistikk for kommunen» knappen (i høyre panel). Du vil da få visning av indikatorer for oppdrett på en ny side. Igjen et eksempel: https://www.barentswatch.no/fiskehelse/municipalitystatistics/5423

Oppdateringer fra august 2023: 

BarentsWatch har i tjenesten Fiskehelse utviklet ny funksjonalitet for å gi en bedre oversikt over alle som driver med oppdrett i Norge, også i hver enkelt kommune. Forbedringene inkluderer egendefinert område, søk på koordinater og en rekke andre nyheter.

Oppdateringer gjelder blant annet «nøkkeltall for din kommune» og det er lagt til «årlige utbetalinger fra havbruksfondet» i statistikkdelen for kommunen.  Videre har vi forbedret «egendefinert område filter» (tegne eget område) og lagt til nye kartlag.

Du kan nå også søke på koordinater i søkefeltet.

Oppdrett i din kommune (Kommunepanel og statistikker)

Du finner kommunepanelet ved å søke opp din kommune i https://www.barentswatch.no/fiskehelse/  (søkefeltet oppe t.v. i kart) eller ved å slå på kommune-kartlag (meny t.v.  Kartlag – Kommuner) og velge kommunen i kartet (klikke på). Når kommune er valgt vises nøkkeltall i høyrepanel. Etter ønske fra brukere har vi lagt til nøkkeltall for kommersielle lakselokaliteter i sjø, og oppdatert infotekster.

Dersom du vil se utviklingen på oppdrett i kommunen de 10 siste årene kan du bruke «Statistikk for kommunen» knappen (i høyre panel). Siden sist har vi:

  • ·       Lagt til årlige utbetalinger fra havbruksfond for din kommune. Foreløpig bare etter siste kommunesammenslåinger, men mer data kommer.
  • ·       Sysselsettingstall er delt opp i diagrammer for «etter arbeidssted» og «bosted kommune».

Nye kartlag inkluderer:

  • ·       Farledsarealer kartlag
  • ·       Norgeskart i Bakgrunnskart
  • ·       Havbunn skyggerelieff

Tegn ditt eget område og bruk som filter

Du kan tegne ditt eget område og benytte som filter, se venstre meny Filter - Egendefinert område.  Dette kan kombineres med andre filtre, du kan eksempelvis lage et område og se på antall med ILA ved å bruke både Egendefinert område + Fiskesykdom-Infeksiøs lakseanemi. Høyresiden vil vise sammenfattet informasjon for lokaliteter for filtervalg.  Du kan også liste ut lokalitetene med knapp opp til venstre; «Vis liste».

Egendefinert område har fått et nytt «Zoom ut» valg når du har tegnet, slik at hele området vises (kontra bare å vise lokalitetene). Noen sliter med å avslutte tegningen. Dette gjør du ved å dobbeltklikke.

Søk med koordinater

Du kan skrive inn koordinater i søkefeltet opp i venstre, få treff og velge dette vist i kartet. Du kan kopiere koordinater fra andre kartløsninger, eks, Google Maps og lime de inn i søkefeltet.Tips! Du kan klikke hvor som helst i Fiskehelse kartet og få opp koordinater (som kan kopieres) oppe i høyrepanel sammen med marinogram eller annen informasjon. Koordinater vises også nede i venstre hjørne av kartet nå du beveger muspekeren over kartet.

ILA soner – soneendringer

Dersom du følger med på soner og lokalitet innenfor disse gjør vi oppmerksom på at både gammel og ny sone kan vises i kartet i uken for endringen. Og filter "Fiskesykdom - Lokaliteter i restriksjonssoner for ILA" vil vise lokaliteter som var i sonen minst en av dagene i valgt uke. Du kan klikke på sone i kart og får da opp en liten meny for å velge objekter som er oppå hverandre. Når du klikker på sonen vil det veksle mellom gammel og ny sone dersom det er en endring. Dette skyldes vår ukesvisning. At både gammel og ny sone vises kan være forvirrende, men foreløpig får vi ikke endret dette. Vi har derfor lagt til infotekst i høyrepanel for valgt ILA soner (ingen endringer på soner funksjonalitet).

Fartøyfilter tilbake på plass

Du kan se fartøyets spor for valgt uke ved å slå på Kartlag – Fartøy (AIS). Her er det et til nivå slik at du kan velge typer som brønnbåter, fiskefartøy, andre fartøy. Disse var en stund borte etter en teknisk oppgradering, men er nå på plass. Kartlaget viser spor fra skip i norsk sone som har vært ved minst en lokalitet i valgt uke eller er registrert som brønnfartøy. Fiskefartøy under 15 meter og fritidsfartøy under 45 meter vises ikke.

Vil du bygge inn Fiskehelse-visninger inn på dine websider?

Fiskehelse støtter nå embeding også av fullskjermsider for <iframe> (MuncipalityStatistics, Fishhealthogram og MarinogramFullscreen. lokalitetspanel). Se en artikkel fra en av våre andre tjenester med eksempler: https://sites.google.com/rinde.no/nais/bruksanvisning

Ønsker tilbakemelding

Vi vil sette stor pris på tilbakemeldinger og innspill til forbedringer. Send en e-post eller ring produkteier på Teams (alf.sollund@barentswatch.no ) eller bruk «ta kontakt» knappen i tjenesten.

Et annet sted for ytterligere fakta om miljømessig, økonomisk og samfunnsmessig bærekraft i norsk havbruk. Besøk tjenesten Bærekraft i havbruk