Kommunepanel for fiskeoppdrett

I mange kystkommuner er oppdrett en stor næringsaktør. Her fra Ørnfjorden i Senja kommune.

Hvordan står det til med havbruk i din kommune? Tjenesten Fiskehelse i BarentsWatch gir en oversikt og en oppsummering av alle som driver med oppdrett i Norge, og i hver enkelt kommune.

Vi har laget en første versjon som viser status på oppdrett knyttet til sysselsetting, forbruk av areal, tillatt maksimal beholdning og mye mer. Dette i tillegg til all funksjonalitet opp mot status på lakselus og fiskesykdommer i alle oppdrettsanlegg.

Informasjon om hver enkelt kommune blir løpende oppdatert og det er mulig å se data fra de 10 siste årene.

Troms og Finnmark fylkeskommune har tatt initiativ til denne type visning, og vi vil fortsette å jobbe sammen om denne delen av utviklingen i tiden framover.

Brukerveiledning

Tjenesten finner du på nettsiden https://www.barentswatch.no/fiskehelse/. Du finner kommunepanelet ved å søke opp din kommune i søkefeltet oppe til venstre i kartet eller ved å slå på kommune som kartlag i menyen. Ved å slå på kartlaget kan du velge kommunen i kartet. Her et eksempel: https://www.barentswatch.no/fiskehelse/municipality/5423

Når du har valgt en kommune vises en oppsummering av oppdrett i kommunen i høyre panel. Merk at tall på sysselsatte per år har en forsinkelse (fra SSB) slik at du må bruke årsvelger nederst og bla deg tilbake til 2022 for å se siste oppdaterte tall.

Dersom du vil se utviklingen på oppdrett i kommunen de 10 siste årene kan du bruke «Statistikk for kommunen» knappen (i høyre panel). Du vil da få visning av indikatorer for oppdrett på en ny side. Igjen et eksempel: https://www.barentswatch.no/fiskehelse/municipalitystatistics/5423

Ønsker tilbakemelding

Vi vil sette stor pris på tilbakemeldinger og innspill til forbedringer. Send en e-post eller ring produkteier på Teams (alf.sollund@barentswatch.no ) eller bruk «ta kontakt» knappen i tjenesten.

Et annet sted for ytterligere fakta om miljømessig, økonomisk og samfunnsmessig bærekraft i norsk havbruk. Besøk tjenesten Bærekraft i havbruk