Viser tapte bruk i FiskInfo

Store mengder tapt redskap er i sommer hentet opp under sommertoktet. Her er kartet i FiskInfo brukt for å effektivisere jobben.
Foto: Fiskeridirektoratet.

Nytt verktøy mot marin forsøpling og spøkelsesfiske.

Et nytt informasjonslag i tjenesten FiskInfo viser innmeldte tapte bruk. Denne nye funksjonaliteten er en bieffekt av digital rapportering av redskap. I tillegg til setting av redskap, funksjonene «Halt» og «Røktet», kan fiskere melde inn tapt bruk.

Denne informasjonen var opprinnelig tenkt til bruk i Fiskeridirektoratets opprenskningstokt og har vært tilgjengelig i god tid før etatens årlige sommertokt. Dette har vist seg å være av interesse for mange, så vi har nå, i samråd med dataeier Fiskeridirektoratet, valgt å legge denne informasjonen ut offentlig.

De tapte redskapene er markert som spøkelser inne i fargede ringer der fargen angir redskapstype som i faststående bruk.

Test ut på https://www.barentswatch.no/fiskinfo/

Kartlaget slås på øverst i det venstre panelet.

Årets tokt fra Fiskeridirektoratet har vært et betydelig bidrag for å redusere marin forsøpling og spøkelsesfiske. Denne sommeren har toktet dekket kysten og nære havområder på strekningen mellom Ålesund og Kirkenes, inkludert deler av Svalbardsonen.

På direktoratets nettsider ramser de opp hva som totalt er tatt opp og fjernet:

  • 1128 garn av ulike typer.
  • 28000 meter line.
  • 26600 meter tauverk
  • 204 teiner samt mengder av vak og anker.
  • 41500 meter med forlatte eller dumpede snurrevadtau.
  • 8500 meter med dumpet trålvaier, som ofte er grunnlag for tap av redskap i linefiske samt diverse andre komponenter fra trålfiske som bobbins og trålnot.
  • Det ble i tillegg funnet en skipsmast og et skipsanker samt en del «søppel», som oljeklær, hansker, plastsekker og annen plast som var hektet fast i fiskeredskapene.

Senter mot marin forsøpling er nå i september på 7IMDC-7th International Marine Debris Conference i havnebyen Busan i Sør-Korea sammen med 750 deltagere fra hele verden.

Her presenterer de både tapte redskap gjennom FiskInfo-tjenesten og direktoratet sitt oppryddingstokt på et arrangement om spøkelsesfiske og forvaltning.