Etter ti år kan det være fint å feire med et arrangement og se seg litt tilbake.
Foto: Anders Røeggen

BarentsWatch jubilerer

Jobben med å lage nyttige digitale tjenester startet for 10 år siden.

Den offisielle starten var 31. mai 2012 på Framsenteret i Tromsø. Lansering av BarentsWatch ble gjort av Jonas Gahr Støre, den gang utenriksminister, og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.  

I år feirer vi jubileet med et seminar på samme dag, ti år etter. Denne gangen er det fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran som kommer til Tromsø for å ta del i programmet. Her vil vi også presentere brukerhistorier fra tiden som har gått, og ta opp utfordringer rundt digitalisering og deling av data. Det vil også være naturlig å se fremover og få innspill på prioriteringer og veivalg videre.  

Digitalisering av hverdagen 

Det vi feirer er at BarentsWatch siden oppstarten har vært med på å digitalisere hverdagen for både næringsliv, offentlige etater, forskningsinstitusjoner og allmenheten. Noe vi har gjort gjennom å samle, utvikle og dele data.  

Tjenestene vi har laget er verktøy som skaper grunnlag for bedre samarbeid, faglig utvikling og informasjonsdeling. En rekke aktører som opererer innenfor norske kyst- og havområder får det både enklere og tryggere gjennom bedre informasjonsflyt, utvikling av teknologi og tilgjengeliggjøring av ressurser. 

Vi ser at det stadig kommer nye brukere til, og hos oss utvikles det også nye tjenester kontinuerlig. 

Nettverk og samhandling 

«BarentsWatch er et helhetlig overvåkings- og informasjonssystem for de nordlige hav- og kystområdene og en viktig del av regjeringens nordområdestrategi.» 

Det uttalte Regjeringen Stoltenberg II da de lanserte prosjektet, som Kystverket fikk i oppdrag å forberede etableringen av allerede i 2010. Kystverket er fortsatt vertsetat og BarentsWatch er nå kommet inn som en avdeling i organisasjonen.  

Utgangspunktet var rapporten som kom med anbefalinger om «Nordisk samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk» og her skulle BarentsWatch være en del av «et nordisk havovervåkningssystem». 

Ut ifra denne starten har kjernevirksomheten vært å legge til rette for utvikling av infrastruktur, nettverk mellom etatene, samhandlingstjenester og informasjonstjenester. 

Gjennom tjenester og systemer har BarentsWatch vært en pådriver for at offentlige etater i større grad deler data med ulike brukere gjennom tjenester, også via egne kanaler. Gjennom å sette brukeren i fokus har BarentsWatch fått offentlige etater til å dele data som de ikke har delt tidligere og gjøre nye vurderinger knyttet til sensitivitet av dataen. 

BarentsWatch forenkler arbeidet med å bearbeide og sammenstille informasjon fra flere kilder. Ettersom bearbeidingen og sammenstillingen av dataene gjøres av én aktør, unngår man også her potensielt dobbeltarbeid ved at flere av brukerne gjør den samme jobben. Dette legger også større press på å standardisere formatet på de ulike datakildene på tvers av aktørene, da gevinstene av en slik standardisering blir mer synlige. 

For mer informasjon om våre verktøy som gir operative etater et samlet og felles situasjonsbilde: 

Tjenester fra åpen del finner du her. 

Er du interessert i å delta på vårt jubileumsseminar i Tromsø 31. mai, ta kontakt med Marte Halvorsen for ytterligere informasjon eller meld deg på her. Både våre oppdragsgivere, samarbeidspartnere, støttespillere og brukere er invitert til å markere jubileet sammen med oss.