Definer egne områder i Fiskehelse

Få oversikt over lakselus og fiskesykdommer i Fiskehelse, nå også gjennom ditt egendefinerte område.

Det er stadig aktivitet rundt utviklingen av våre mange tjenester. I Fiskehelse har det samlet seg opp flere oppdateringer av ny funksjonalitet.

Et mye etterspurt område er ønsket om å lage et egendefinert område som filter og få deretter en oppsummering av lokalitetene i akkurat dette området, og for den valgte uken. Her velger man venstre meny under Filter og Egendefinert område.

Resultatet vises i høyrefeltet. Dette fungerer på samme måten som filter valg under Geografi.  Egendefinert område kan også kombineres med andre filtre, men husk at det er OG-logikk. NB! Når du har tegnet eget område vil kart zoome inn til å vise alle lokaliteter innenfor området, slik at noen deler av ditt tegnede område kan ligge utenfor.

Av annen utvikling kan følgende oppsummeres:

−  Endring av ILA 10-km ring, som viser eksportrestriksjoner til Australia og gjelder for lokaliteter innenfor denne. Endret til å ikke vises for lokaliteter som har påvist ILA, er tømt, og er i en bekjempelsessone, gjeldende fra uke 1 /2022.

− For de som ser på Fiskehelse i kartplotter er det laget en ny nedlastbar fil med ILA 10-km ringer.

−  Nye kartlag:

  • Naturvernområder
    • Verneområder opprettes først og fremst for å bevare naturverdier av nasjonal betydning. Dette er verdier vi skal ta vare på for all overskuelig framtid, også med tanke på naturopplevelse og kunnskap om naturen. Du kan skru på visning av naturvernområder under Kartlag. Vi har foreløpig ikke historikk på dette datasettet, så om du blar tilbake i tid så vil ikke informasjonen endre seg.
  • Forbudssoner kitinsyntesehemmere og Forbudssoner badebehandling
    • Bakgrunnen er brukerønsker basert på akvakulturdriftsforskriften § 15 som sier at det skal vises særlig aktsomhet for å unngå uakseptable effekter på det omkringliggende miljø. Også som nedlastning til kartplotter.
  • Anadrome utløp
    • Du kan nå skru på Utløp for anadrome vassdrag i kartlag gruppen «Vern og anadrom fisk» (venstre side. Ved å velge (klikke på) oppdateres høyre siden. Foreløpig har vi kun tatt inn nummer og navn samt datakilder.

− Flate i henhold til Akvakulturregister (overflate areal) har fått historikk når du blar deg bakover i uker. Velg i Lokaliteter og slakterier under Kartlag-meny. Merk at du må zoome en del inn for at de skal vises.

 

Tjenesten finner du her og tilbakemeldinger fra brukere er svært nyttig for oss.