Kystvær på mobilen

Fritidsbåter og annen kysttrafikk får gjennom Kystverkets mobiltjeneste får nå vindvarsler for 100 utsatte kyststrekninger.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Kystvær er et verktøy for både mindre og større fartøy som planlegger seilaser i kystnære strøk. Her får de tilgang på oppdaterte og nøyaktige målinger av vind- og siktforhold er et godt hjelpeverktøy for for folk som ferdes på sjøen.

Kystverket har god erfaring med vindmålere, som har vært et flittig brukt redskap i forbindelse med trafikkregulering.

I 2013begynte det med rundt 15 målere utplassert langs kysten i Sør-Norge.

Nå er 85 nye kyststrekninger fra Bergen til Vardø med i den nye versjonen. Også Svalbard og Jan Mayen er inkludert.

Et verktøy for god planlegging

App’en  gir tilgang på oppdaterte og nøyaktige målinger av vind- og siktforhold slik at man enklere kan planlegge trygg seilas langs kysten. 

De utvidede vindmålingene hentes direkte fra værsensorene til Meteorologisk Institutt. Målingene lastes ned hver time og oppdateres hvert 10. minutt innen den timen. Sjøfarende vil da kunne se tendensen på vinden, og om den er økende eller synkende.

Tilgjengelig og gratis for alle

Informasjon om vind og sikt er spesielt viktig på spesielt værutsatte strekninger, og kan være avgjørende for trygg ferdsel til sjøs.

App’en ble i første omgang laget for Kystverkets loser og sjøtrafikkledere for å gi sanntidsinformasjon om sikt og værforhold i skipsleden, men tjenesten er i ettertid blitt gjort tilgjengelig for alle som ferdes langs kysten. 

«KystVær» er gratis og åpen for alle via Google Play (Android) og App store (til iPhone og iPad).