Samarbeid mot fiskerikriminalitet

På Palau, en øystat i Stillehavet, jobber etater sammen i kampen mot fiskerikriminalitet. Illustrasjonsbilde: Nærings- og fiskeridepartementet.
På Palau, en øystat i Stillehavet, jobber etater sammen i kampen mot fiskerikriminalitet. Illustrasjonsbilde: Nærings- og fiskeridepartementet.

Kystnasjoner får nå et felles verktøy for å bekjempe fiskerikriminalitet. 

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Basert på våre løsninger for operative etater i Norge lager BarentsWatch nå et verktøy for samhandling som kan brukes på tvers av nasjoner, for å styrke utviklingslands evne til å bekjempe fiskerikriminalitet. Vårt bidrag, Blue Justice Community, blir en del av et større norsk initiativ som Norge har i samarbeid med en rekke FN-organisasjoner.  

Via en felles kommunikasjonsplattform settes kystnasjoner i stand til å samarbeide i kampen mot ulovlig fiske. For fiskerikriminalitet er et globalt problem som en rekke land må løse sammen.

Kamp mot organisert kriminalitet 

Dette er et uavhengig digitalt verktøy som gjør at operative etater og nasjoner kan jobbe sammen for å bekjempe grenseoverskridende organisert fiskerikriminalitet. Aktiviteter som igjen er nært knyttet til forskjellige former for økonomisk kriminalitet, moderne slaveri, toll og skattebedrageri og hvitvasking av penger.

Plattformen som nå lages er trygg å bruke siden den bygger på gode erfaringer fra et samhandlingssystem mellom norske etater. I tillegg til samhandlingsløsningene i verktøyet, ønsker man å bygge inn en rekke verktøy slik at utviklingsland får kompetansebygging.

Dette er et hjelpemiddel for å støtte opp om en global blå økonomi som er både bærekraftig, rettferdig og fri for fiskerikriminalitet. Dette fellesverktøyet er en komponent under «Blue Justice Initiativet» som er en del av regjeringens havstrategi.

Støttes av 32 stater

- Denne typen kriminalitet er ikke bare en trussel mot marine økosystemer, men mot både levebrødet til millioner og matforsyningen til milliarder av mennesker på hele kloden.

Det sa fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) etter den første internasjonale Blue Justice-konferansen som ble arrangert 10. desember.

Konferansen var et samarbeid mellom Norge og FN, hvor i alt 29 ministre og ledere holdt innlegg og viste støtte til det norske Blue Justice initiativet. Initiativets faglige ramme er den såkalte Københavnerklæringen som er en internasjonal ministererklæring mot fiskerikriminalitet som Norge tok initiativ til i 2018 (se: Copenhagen Declaration » Blue Justice ). I etterkant av konferansen tilsluttet ytterligere fire land seg til erklæringen, som nå støttes av 32 stater.

Moderne slaveri

- Fiskerikriminalitet er mer enn ulovlig fiske. Vi vet fra forskning at den globale fiskeindustrien er truet av organisert kriminalitet. Dessverre er det bevis på moderne slaveri i den globale fiskeindustrien i dag, presiserte Ingebrigtsen. Som også presenterte Blue Justice Community under konferansen i desember.

I sitt innlegg på initiativets nettsider, la utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) vekt på at Norge har satt i gang en rekke støtteordninger i kampen mot moderne slaveri. Innenfor den globale fiskeindustrien er dette et prioritert område. Fortsatt er mer enn 40 millioner mennesker ofre for ulike former for moderne slaveri.

- Videre fremgang krever at vi bygger kapasitet gjennom tiltak som Blue Justice Initiative. Vi kan bare gjøre dette gjennom å samarbeide, dele kunnskap og handle nå.