Fiskehelse i ny drakt

En rekke ulike fartøy kan være innom en lokalitet. Illustrasjonsfoto: Benchmark.
En rekke ulike fartøy kan være innom en lokalitet. Illustrasjonsfoto: Benchmark.

En bedre oversikt over de områdene og lokalitetene som er av interesse for deg. I tillegg kan brukere se alle typer skip som besøker anlegg.   

Brukere av tjenesten vi merke at det er kommet en rekke oppdateringer. Blant annet går det nå an å følge med på hvilke type båter som er på besøk hos lokalitetene, du kan lagre favoritter, tjenesten har et forbedret kart, og nattmodus kan benyttes.

Om ytterligere oppdateringer gjort 19. januar ligger nederst i teksten. Her finner du informasjon om forbedret historikk på sykdommer og SAV 2/3 i tjenesten.

Denne gangen har vi gjort en stor teknisk oppgradering som medfører et endret utseende. Dette har også ført til flytting av noen menyer.

- Vi håper brukere finner ut av endringene ganske raskt. Et tips er at du nå se etter «Kartlag» i menyen oppe til høyre, denne lå før som valg i selve kartet, forteller prosjektleder Alf Sollund.

Oppsummert finner du her de viktigste nyhetene. En mer utfyllende beskrivelse ligger nedover i saken. Dersom du er utvikler, se nederst:

  • Se spor fra alle typer skip tilbake til uke 35/2020 som eget kartlag med ulike farger for brønnbåter/andre og mulighet for å slå av/på spor for brønnbåter, fiskebåter og andre skip under kartlaget «Fartøy (AIS)».
  • Sanntidsposisjoner for fartøy som eget kartlag.
  • Besøksliste for hver lokalitet viser alle typer skip.
  • Favoritt valg av lokaliteter, skip og annet.
  • Bruk av filter gir lokalitetsliste og automatisk zooming i kart.
  • Farleder (hoved og biled), dybder og lokaliteter som nytt kartlag.
  • Forbedret bakgrunnskart, viser nå hele verden med flere detaljer. (Vis flere detaljer i kartet-knappen).
  • Nettleseren husker automatisk hvilke kartlag du hadde på forrige gang og i Innstillinger kan du sette noen preferanser som blir lagret i nettleseren og gjenopprette innstillinger.
  • Søk på slakterier.
  • Rensefisk data fjernet fra 19 april 2018.

Vi håper brukere benytter «Ta kontakt»-knappen nede til høyre i kartet på tjenesten eller nederst i saken her.

Finn ut hva som skjer rundt anleggene i ditt område. Her fra Loddetå i Sveio kommune. Foto: ABB.

Se alle typer skip

Den største nyheten er at du nå kan se spor fra alle typer skip tilbake til uke 35 / 2020. Vi viser spor fra alle brønnbåter som er registret som BRØNNFARTØY i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) og andre skip som har vært på minst et besøk ved en lokalitet i valgt uke. Unntak er fiskefartøy under 15 meter og fritidsfartøy under 45 meter (se mer om «besøk» nederst).

Bakgrunnen er at mange brukere både innenfor næring og forvaltning ser fordeler med å kunne vise og se ulike typer skip knyttet til oppdrett.

Merk at fartøyspor nå ligger under «Kartlag» (meny oppe til venstre). Skip er søkbare, også om de ikke har besøkt en lokalitet i valgt uke (men det vi da ikke vises noe spor i den valgte uken). Det vises informasjon om skip ved at du holder musepeker over spor, og du kan velge (klikke) på spor eller skips ikon for å se hvilke lokaliteter den har besøkt, informasjon om skipet og distansesirkler.

Anlegg ved Rekvika, mellom Kvaløya og Sessøya.

Anlegg ved Rekvika, mellom Kvaløya og Sessøya.

Besøk av skip vises som en fartøyliste for hver lokalitet. Når du velger en båt vil det vises en liste over lokalitets besøk der du også kan se om skip kommer fra lokalitet med ILA/PD. Les mer om hva vi mener med «besøk» nederst.

Fargene på skipsspor viser om det er brønnbåt (blå), fiskefartøy (oransje) eller annen type skip (sort). Du kan slå av/på brønnbåter, fiskebåter og andre skip under kartlaget «Fartøy (AIS)». Når du velger et spor eller skip vil skipsspor markeres som mørk grønn/lys grønn/oransje der farge indikerer farten; henholdsvis mindre eller lik 1 knop, 1 til 4 knop og mer enn 4 knop.

Skipsspor vises også til utland, men her kan det være begrensinger i AIS data og dermed spor.

Når du har valgt skip kan du se en tidslinje for AIS-sporet på fartøypanelet til høyre. Du kan holde musepeker over diagrammet og du ser posisjonen på sporet i kartet.

Posisjon nær sanntid til skip er nå et eget kartlag. Merk at det kan være opp til 15 min. forsinkelse på posisjonen.

Favoritter

Favorittknappen finner du oppe til høyre når du har valgt et objekt i kartet. Du kan velge mange forskjellige objekter slik som skip, lokaliteter og sykdomssoner som favoritter, og de vi da legge seg øverst oppe til høyre slik at du har hurtig adgang til disse.

Bruk av filter – vis lokalitetsliste

Du kan få et utvalg av lokaliteter ved bruk av filter, f.eks. geografi eller sykdom. Her zoomer nå kartet til valgte lokaliteter. Det er også en ny knapp oppe i venstre kolonne «Vis lokalitetsliste». Ved å trykke på denne oppdateres høyresiden med en liste over lokalitetene fra filter.

Merk at du kan kombinere filter med OG logikk. Dersom du velger Produksjonsområde 3 (Geografi) og «Over 0,5» (Lakselus) for uke 39 vil du i høyrepanel se en oppsummering av de som ligger i PO-3 OG er over 0,5. For å se på disse lokalitetene kan du se i kartet på de som ikke er grå, og du kan benytte knappen «Vis lokalitetsliste» oppe t.v.

Bakgrunnskart, farleder og andre kartlag

Vi har oppgradert bakgrunnskart, det har mer detaljer, viser hele verden og har flere detaljer på land.

Det har nå blitt enklere å måle avstand fra eksempelvis skip (med måleverktøyet) til farleder. Du finner farleder, hoved og biled under «Kartlag» oppe t.v. Merk at utstrekning ikke vises, se mer informasjon om Farledsstrukturen på Kystverket nettsider.

Dersom du skal benytte farleder i interesseavklaringer for oppdrettslokasjoner bør du sjekke Farledsnormalen kapittel 4.

Dybdekurver og lokaliteter er nå egne kartlag. Merk at om du skrur av lokaliteter så kan du ikke benytte filter.

Innstillinger

Under Innstillinger (det lille tannhjulet oppe t.v.) finner du dine valg som blir lagret i nettleseren: Nattmodus, vis flere detaljer i kart og Gradenett. Nettleseren husker automatisk hvilke kartlag du hadde på forrige gang. Dersom du vil slette innstillinger lagret i nettleser er det nå en egen knapp for dette under Innstillinger.

Rensefiskdata

Vi er dessverre nødt til å fjerne data om rensefisk fra 19 april 2018. Se mer på Mattilsynets nettsider: Rapportering om bruk av rensefisk i akvakulturanlegg

Til deg som er utvikler/API-bruker

Dersom du er utvikler og/eller ønsker å holde deg oppdatert om nye datasett og API bør du melde deg på vår varsling om endring i APIet (https://www.barentswatch.no/MinSide/ - «For utviklere»), og sjekke vår blog (https://developer.barentswatch.no/blog) for oppdateringer.

Om AIS og besøk ved lokaliteter

Vi viser bare spor fra fartøy som har besøkt minst en lokalitet i valgt uke eller er registrert som brønnfartøy.  Fiskehelse benytter AIS-data som Kystverket mottar gjennom egne mottakere. Unntatt visning er fiskefartøy under 15 meter og fritidsfartøy under 45 meter. For "brønnfartøy" og "fiskefartøy" viser vi spor fra fartøy som er registrerte slik i Skipsregisteret til Sjøfartsdirektoratet. AIS-data kan være mangelfull eller feil, for eksempel i områder med dårlig dekning.

For å kunne si at et fartøy har vært ved en lokalitet, gjøres en automatisk analyse hvor vi sjekker at fartøyet har vært innenfor en radius på 400 meter fra midtpunktet og at farten har vært mindre enn 1 knop. Fra og med uke 3 / 2017 sjekkes trafikken innenfor 100 meter fra oppdrettsanleggets overflateareal, men dette gjelder bare for lokaliteter som har et definert overflateareal i Fiskeridirektoratets register. Anlegg på land har som regel ikke det.

Oppdatering 19. jan.: Forbedret historikk på sykdommer og SAV 2/3

Nytt er også at vi viser historikk for ILA og PD for lokaliteter med disse fiskesykdommene og SAV 2/3. Historikken er tatt med fra og med uke 45 2020. For ukene fram til og med uke 44 vil det vises sykdom på den gamle måten.

Bakgrunnen er at Mattilsynet og Veterinærinstituttet har utviklet et nytt system for å oppdatere sykdomsstatus der det også inngår SAV2/3 som tjenesten Fiskehelse nå kan benytte data fra.

Når du velger en lokalitet med sykdom i valgt uke, så vises status og historikken i høyrepanelet som «Mistanke» – «Påvist» – «Ikke tømt» eller «Tømt» – «Avsluttet» med datoer for endringer.

Merk at endringer av data er avhengig av når Mattilsynet/Veterinærinstituttet gjør endring av status (Det kan være en forsinkelse på oppdateringen). Det er også mulig å fremskrive dato for avsluttet, altså at lokalitet vil stå med sykdom og at det samtidig vil vises når den vil bli «Avsluttet».

Denne oppdateringen ble gjennomført i tjenesten 19. januar, og har ført til flere sykdomsmarkeringer i forhold til den tidligere visningen, men disse skyldes ikke en reell økning. På grunn av restriksjoner til lokaliteter etter de er tømt, vil sykdomsstatusen nå vises fram til lokaliteten er rengjort, desinfisert, pålagt brakklegging er bekreftet gjennomført og status satt til «Avsluttet». Tidligere ble sykdomsmarkeringen fjernet når lokaliteten var tømt for fisk. Kontakt Mattilsynet lokalt ved spørsmål angående sykdomsstatusen.

Merk at om lokalitet endrer status til «Avsluttet» i uken vil den stå med sykdomsmarkering ut uken på grunn av uke visningen, og markering vil endres neste uke. ILA 10-km sirkel for ILA vil da også vises. Selv om lokalitet står med sykdomsmarkering vil historikken oppdateres daglig hvert 15nde minutt etter hvert som Mattilsynet/Veterinærinstituttet oppdaterer.

For nedlastning av sykdomsdata vil det være nye kolonner fra uke 45/2020.