Samler seismikk i nord

Utsikt over Jan Mayen og den meteorologiske stasjonen. Foto: Jan-Mayen.no.
Utsikt over Jan Mayen og den meteorologiske stasjonen. Foto: Jan-Mayen.no.
Sommeren 2012 skal Oljedirektoratet samle inn totalt 30 000 kilometer seismikk utenfor Jan Mayen, i områder Helgelandskysten og i sørøstlig del av Barentshavet.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Oljedirektoratet er ansvarlig for all datainnsamling som skjer på oppdrag fra Olje- og energidepartementet og leier inn seismikkfartøy til formålet. Arbeidet pågår i sommerhalvåret.

Midlene til datainnsamlingen er bevilget av Stortinget over statsbudsjettet, og utgjør i år mer enn 260 millioner kroner.

Les mer om årets seismikkinnsamling i Olje- og energidepartementets pressemelding om Statsbudsjettet 2012.

Nye områder i 2011

I 2011 samlet Oljedirektoratet inn 11 500 kilometer todimensjonal (2D) seismikk i det nye norske havområdet i den sørøstlige delen av Barentshavet. Det ble også samlet 3061 kilometer 2D-seismikk rundt Jan Mayen og 230 kilometer på Mørerandhøgda vest i Norskehavet.

Seismikkinnsamlingen i den sørøstlige delen av Barentshavet og utenfor Jan Mayen var den første systematiske innsamlingen i disse områdene.

Aktiviteten på Mørerandhøgda var en forberedelse til boring av grunne brønner, som kan gi myndighetene mer kunnskap om hva som skjuler seg under lagene av basalt eller lava nordvest i Norskehavet. Det er ikke vedtatt når de skal bores.

Industriens innsamling

I løpet 2011 samlet oljeselskapene inn 65 739 kilometer 2D-seismikk og 46 883 kvadratkilometer 3D-seismikk på norsk sokkel.

Aktiviteten var størst i Barentshavet, der 76 prosent av 2D-seismikken og 55 prosent av 3D-seismikken ble samlet inn. I Norskehavet ble 22 prosent av 2D- og 21 prosent av 3D-seismikken samlet inn. I Nordsjøen ble bare to prosent av 2D-seismikken og 24 prosent av 3D-seismikken samlet inn.

Alle seismiske undersøkelser skal meldes inn til Oljedirektoratet senest fem uker før oppstart. Meldingen sendes elektronisk via Oljedirektoratets nettsted. Når meldingen er registrert, sendes kopier automatisk videre på høring til Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Fellesoperativt hovedkvarter (FOH). Disse er meldeinstanser som kan gi faglige råd, blant annet om fiske, skipsfart og militær aktivitet i området.

Siden 2009 har all informasjon om planlagte, pågående og avsluttede seismiske undersøkelser på norsk sokkel blir lagt ut på Oljedirektoratets faktasider. Her finnes blant annet kart og koordinater over områdene, navn på fartøy og fiskerikyndige, samt alle meldinger og uttalelser fra de rådgivende instansene.

 


Skrevet av Astri Sivertsen for BarentsWatch