Tryggere ferdsel i polare strøk

Satellittbilde av et polart lavtrykk. Foto: NOAA/met.no.
Satellittbilde av et polart lavtrykk. Foto: NOAA/met.no.
Som en del av værtjenestene vil det på sikt bli mulighet for å oppdage, spore og varsle polare lavtrykk.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

 Polare lavtrykk er intense og kortvarige, men kan få fatale konsekvenser og gi store skader for skipstrafikk, gass- og oljeplattformer og flytrafikk. De er ofte vanskelige å oppdage og varsle, siden de som regel oppstår i polare havområder der det er langt mellom observasjonene. Gjennom nye metoder for satelittobservasjon kan nå de oppdages og varsles 1-2 dager frem i tid.

Tjenestene som tilbys kan kombineres med andre tjenester som automatisk identifikasjonssystem (AIS) av skip. For eksempel kan kombinasjonen med vær-, is- og bølgeforhold være nyttige for å kunne se hvilke båter som befinner seg i områder med dårlig vær.

Nye is-kart tjenester med høyere detaljgrad og hyppigere oppdatering vil gradvis introduseres i modulen. Dette vil øke informasjonskvaliteten betraktelig og gi bedre beslutningsgrunnlag for brukerne i dekningsområdet. En attraktiv istjeneste som er planlagt er is-statistikk basert på høyoppløselige kart. Her vises månedlige is normaler med ulike konsentrasjoner.

Klimatjenestene vil tilby historiske data om vær og hav. I tillegg ligger det i planene å fortløpende rapportere tokt-data fra forskere i dekningsområdet.