Kampen mot lakselus: Nytt filter under "Tiltak mot lakselus" er badebehandlingen Imidakloprid.
Foto: Anders Røeggen

Nytt fra Fiskehelse

Flere nye oppdateringer kom med under utviklingen av tjenesten på slutten av fjoråret. 

Ekstra funksjonalitet denne gangen inkluderer lagring av dine egne områder, utvidet vær og hav informasjon i kart, informasjon om badebehandling (type Imidakloprid), kartlag for anadrome strekninger og en del forbedringer i brukergrensesnitt. Vi legger også til et tips om å se status for lakselus på selskapsnivå i hvert produksjonsområde.

Lagre dine egne områder

Du kan nå lagre dine egne områder tegnet i filter «Egendefinert område – Tegn område». Høyresiden viser oppsummering for ditt område per uke. Filteret kan også kombineres med andre, du kan f.eks. finne alle lokaliteter i ditt område med ILA. Merk at det er OG logikk når du velger flere filtre.

Dersom du er innlogget lagres områder på din bruker under «Egendefinerte områder» slik at  de kan nå på tvers av nettlesere og enheter. Ellers lagres de i din nettleser.

Utvidet vær og hav informasjon i kart

Når du velger et punkt i kartet vil høyrepanelet vise vær varsling, og for hav; vindstyrke/retning, havstrøm/retning på overflate, bølgehøyde/retning, vannstand. Merk at disse kan ekspanderes for å se modellering fram omtrent 3 timer i tid. Det vises også predikert marinogram, flo og fjære, skydekke og nedbør et stykke fram i tid.

Bølgevarselmodellene kommer fra NORCE og lages for Kystverket. BarentsWatch har utviklet en visning og presenterer varslene. Les mer her: Bølgevarsel for farleder

Badebehandling Imidakloprid

Under filter «Tiltak mot lakselus» og «Medikamentell behandling» kan du nå filtrere for imidakloprid. Denne behandlingen vil med dette også vises i lokalitetspanel.

Kartlag for anadrome strekninger

I tillegg til utløpspunkt for anadrome vassdrag som lar deg måle avtastand til lokaliteter på en ens måte har vi nå lagt til anadrome strekninger (se kartlagsgruppe «vern og anadrom fisk» i venstre meny). Begge disse er valgbare og gir en del informasjon om fangst m.m.

Tips for å se status for selskap

Ifølge iLaks 22.11.23 så ønsker Havbruksutvalget mer målrettede tiltak, og har foreslått en lakseluskvote på selskapsnivå i hvert produksjonsområde. Slik kan du se status per selskap per PO (produksjonsområde): Bruke filter i venstre meny «Virksomhet», søk opp selskap. Legg til filter «Geografi» og velg et PO. Høyre side vil da vise status for lokalitetene, og det vises også en oversikt for året.