Internasjonalt samarbeid mot ulovlig fiske

Representater fra Nærings- og fiskeridepartementet, FNs utviklingsprogram (UNDP), Norsk Romsenter, Kystverket, BarentsWatch og myndigheter fra Kapp Verde øyene og Jamaica var til stede under lanseringen av Blue Justice - et globalt havovervåkingsprogram.

Torsdag lanserte regjeringen et globalt havovervåkningsprogram mot fiskerikriminalitet der både Kystverket og BarentsWatch bidrar med ressurser og kompetanse.

Over en tredjedel av alle verdens kyststater vil nå få AIS-data fra norske satellitter via Blue Justice Community, et kommunikasjonsverktøy som utvikles av BarentsWatch. Landene får informasjonen kostnadsfritt, og kan dermed gjennomføre analyser selv og avdekke fiskerikriminalitet. Samarbeid kystnasjonene imellom er også en del av løsningen, og de kan få gratis bistand fra den norske sporingsenheten i Vardø, som er bemannet med analytikere fra Kystverket og Fiskeridirektoratet.

– Fiskerikriminalitet er et stort og omfattende problem. Vi i BarentsWatch ønsker å gi vårt bidrag til noe som kan være en del av løsningen, sier BarentsWatch-leder Nina Buvang Vaaja.

Det digitale verktøyet som nå utvikles gjør at operative etater hos forskjellige nasjoner kan jobbe sammen for å bekjempe grenseoverskridende organisert fiskerikriminalitet. Plattformen som kystnasjonene skal benytte bygger på tjenester som BarentsWatch allerede har laget nasjonalt for å få til samhandling mellom ulike etater og offentlig instanser.

Internasjonal satsing

 

Norge skal dele AIS-data fra norske satelitter med alle landene som deltar i Blue Justice Community.

− Fiskerikriminalitet truer økosystemene og bærekraften i havet, og tapper lokalsamfunn for arbeidsplasser og verdier. Kampen mot ulovlig fiske er veldig viktig for en stor havnasjon som Norge. Nå deler vi norsk teknologi og kompetanse med mange andre land for å få bukt med problemet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

 

Norge har lenge vært en pådriver for en samlet internasjonal satsing mot fiskerikriminalitet, og finansierer allerede et prosjekt mot fiskerikriminalitet som ligger under FNs utviklingsprogram.

− Det unike med det norske initiativet er å kombinere solid statlig fagkunnskap med digitalisering og deling av data. Dette er helt essensielt for FN i vårt arbeid for å nå bærekraftsmålene, sier Ulrika Modeér, FNs assisterende generalsekretær og direktør for UNDPs kontor for eksterne relasjoner.

Les mer: Norske satellitter skal avdekke ulovlig fiske

Deler kunnskap fra Vardø

Den tverretatlige analyseenheten til Kystverket og Fiskeridirektoratet i Vardø har allerede jobbet en rekke ganger på oppdrag fra forskjellige kystnasjoner. De analyserer og sporer skipsbevegelser for å avdekke kriminalitet til sjøs. De siste ukene har representanter fra Jamaica og Kapp Verde vært på besøk og deltatt i et hospiteringsprogram i regi av initiativet Blue Justice.

Analyseenheten skal bidra med kompetanse og dele arbeidsmetodikk, slik at hospitantene kan ta dette i bruk i sine hjemland for å avdekke ulovlig fiske i egne farvann. Seniorrådgiver Bjørnar Myrseth i Fiskeridirektoratet påpeker at arbeidet som utføres av analyseenheten er ganske unikt, og gjennom årene har de opparbeidet en egen praksis for sporing og analyse av fiskeriaktiviteter.

‒ Vi har et sterkt faglig miljø samlokalisert her i Vardø. Vi samarbeider på tvers av fagområder og har stor nytte av å utveksle informasjon oss imellom, påpeker sjøtrafikksentralsjef Ståle Sveinungsen ved sjøtrafikksentralen i Vardø.

Hospitantene var denne gangen analytikere tilknyttet kystvakt, fiskerimyndigheter og maritime myndigheter fra øystatene Jamaica og Kapp Verde.

Bakgrunn

  • Norge tok initiativ til en nordisk ministererklæring mot fiskerikriminalitet I 2017, da Norge hadde formannskapet i Nordisk ministerråd.
  • I 2018 tok Norge initiativ til en internasjonal erklæring mot fiskerikriminalitet. Den ble først signert av ni kystnasjoner.
  • I dag har den internasjonale erklæringen mot fiskerikriminalitet fått støtte fra 61 land. Dette tilsvarer bortimot 37% av verdens kyststater. De fleste av disse landene er utviklingsland, som særlig vil dra nytte av det nye programmet.
  • I 2019 startet Norge opp «Blue Justice initiativet». Satsingen skal bistå land med å arbeide mot fiskerikriminalitet internasjonalt.
  • De utviklingsrettede aktivitetene i initiativet følges primært opp av det nordiske kontoret til FNs utviklingsprogram (UNDP) som har kontorer i Oslo. 
  • Samarbeidet skal gjøres gjennom en norskutviklet plattform med teknologi fra BarentsWatch og et internasjonalt fartøyssporingssenter som ble etablert i Vardø i 2021.