Evaluering av BarentsWatch

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har Agenda Kaupang laget en rapport der de har evaluert BarentsWatch.

 

Vi er ledet av Kystverket som en underlagt avdeling og ligger under virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjenester. Overleveringen av gjennomført rapport kommer i forbindelse med at det i 2022 var ti år siden etablering.

Leder Nina Buvang Vaaja er glad for at NFD har bestilt en slik evaluering. Et omfattende arbeid som kan være nyttig for utviklingen av BarentsWatch i fremtiden.

- Konklusjonen er i hovedsak positiv, den sier blant annet at vi har oppnådd våre mål på en god måte, og blitt en sentral og kostnadseffektiv tjenesteleverandør.

Men hun legger til at det fortsatt er potensiale for å bli enda bedre.

- I rapporten finnes en rekke anbefalinger til hva både vi, etatene og departementene kan gjøre for å sikre at BarentsWatch også fremover blir i stand til å fortsette å levere tjenester av stor betydning for norsk offentlig sektor og det norske samfunnet.

Hele rapporten kan lastes ned i pdf-format på regjeringen.no.