Endringer i Fiskehelse

Fiskehelse er en nyttig tjeneste for både forvaltning, næring og forbruker. Her fra et anlegg i Salangen.
Foto: Anders Røeggen

I tråd med vårt mandat om å lage brukerstyrte tjenester, videreutvikler vi Fiskehelse kontinuerlig. Her presenterer vi en oversikt av ny funksjonalitet.

Vi har gjort en teknisk oppgradering av Fiskehelse og samtidig gjort utseende og funksjoner mer lik de andre tjenestene i BarentsWatch. Vi håper du liker oppgraderingene og fortsatt finner fram. Ta gjerne kontakt dersom du vil gi oss ris eller ros, eller har ønsker om forbedringer på post@barentswatch.no.

Her er forbedringene og endringer som vi lanserer nå:

·       Et enkelt søk/filtrering på datasett i menyen “Kartlag”. Skriver du f.eks. «pd» får man listet opp datasettene «PD overvåkningssoner», «PD vernesoner» og «PD-soner».

·       Du kan velge flere bakgrunnskart, se “Bakgrunnskart” i Kartlag meny (t.v.) der du nå finner “Enkelt bakgrunnskart”, “Standard bakgrunnskart”, “Norge i bilder” (ikke nytt), og “Sjøkart” (ikke nytt).

·       Bruk nye kartlag “Maritime grenser” og “Skjær og grunner” som du finner under en ny gruppe kalt “Kartdetaljer”.

·       Ny vertikal menylinje til høyre for valgt objekt med:

o   “Legge til favoritt”.

o   “Skru av datasett”. Du kan skru av datasettetet og fortsatt se objektet du har valgt slik at visning blir litt enklere. Dersom du for eksempel har valgt en ILA 10-km sirkel og det ligger en til sirkel med delvis overlapp kan du skru av den som overlapper og de andre.

o   “Vis i kartet”: Dersom har ikke ser det valgte objektet, eller har flyttet på kartet kan du bruke denne, og kartet vil da sentres på ditt valgte objekt.

·       Søkefeltet oppe til venstre viser nå treff på stedsnavn når du begynner å skrive inn ( i tillegg til som før lokaliteter, skip og kommuner).

·       Engelsk / norsk valg ligger nå som en boble på “tannhjulet” oppe til venstre.

·       Innstillinger ligger nå som en boble på “tannhjulet” oppe til venstre.

·       Timeslideren nederst har blitt mer synlig.

Test selv i Fiskehelse og les mer om tjenesten her: Fiskehelse - forklaring og bruksanvisning.

Tjenesten vår gir en oversikt og en oppsummering av alle som driver med oppdrett i Norge, også i hver enkelt kommune. Her har vi laget en første versjon som viser status på oppdrett knyttet til sysselsetting, forbruk av areal, tillatt maksimal beholdning og mye mer. Informasjon om hver enkelt kommune blir løpende oppdatert og det er mulig å se data fra de 10 siste årene.