Vindmøller kan føre til arealkonflikt

Sju av femten vindanlegg på havet vil konsekvenser for fiskeriene. Foto: Statoil
Sju av femten vindanlegg på havet vil konsekvenser for fiskeriene. Foto: Statoil
I sju av femten områder vil vindanlegg på havet få meget store konsekvenser for fiskeriene. 
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Avhengig av hvor vindanlegget er lokalisert, vil konsekvensene for fiskeriene spenne fra meget små til meget store.

– De negative konsekvensene for fiskeri er i hovedsak knyttet til arealbruken av havbaserte vindkraftverk, usikkerheten knyttet til om det er mulig å fiske inne i området, og virkninger som kan påvirke fiskenes atferd, gyte- og vandringsmønster, forteller seniorrådgiver Monica Langeland i Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratets fagrapport er et bidrag til Norges vassdrags- og energidirektorats konsekvensutredning, som er utført på oppdrag for Olje- og energidepartementet.

De sju områdene der havbaserte vindanlegg vil få meget stor konsekvens for fiskeriene er Træna vest, Nordøyan (ytre Vikna), Trænafjorden (Selvær), Frøyagrunnene, Olderveggen, Sandskallen (Sørøya nord) og Nordmela.