Artikler

5-års markering mot ulovlig fiske

Gjennom utviklingen av et felles digitalt verktøy for over 60 av verdens kyststater, er BarentsWatch sterkt involvert i den globale kampen mot fiskerikriminalitet.

Oppdag kysten med Ohoi

BarentsWatch har sammen med Kystverket laget et gratis verktøy til alle som har fritidsbåt. En tjeneste du alltid har på mobilen om du trenger litt ekstrahjelp i sommer. 
Redningshund søk Viste Stavanger

Søk og redning skal bli mer effektivt

Felles aksjonsstøtte er et nytt verktøy for hele den norske redningstjenesten.

Brukertesting i øvelse

Testing og tilbakemeldinger fra brukere er avgjørende når vi på bestilling fra Hovedredningssentralen lager et nytt felles aksjonsstøtteverketøy for redningstjenesten.

Bedre kunnskap om havbruksnæringen

Se utviklingen av oppdrett hos kystkommunene i Norge. Tjenesten AkvaInfo lansert sammen med Troms fylkeskommune.

Nytt fra Fiskehelse

Flere nye oppdateringer kom med under utviklingen av tjenesten på slutten av fjoråret. 

Evaluering av BarentsWatch

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har Agenda Kaupang laget en rapport der de har evaluert BarentsWatch.

Sammen i kampen mot ulovlig fiske

BarentsWatch bidrar når det lages et nytt globalt havovervåkningsprogram i kampen mot fiskerikriminalitet.

Øver på samarbeid før katastrofen skjer

Skulle uhellet være et faktum vil det for våre operative etater være ekstra viktig at sanntidsinformasjon deles trygt og sikkert. Verktøyet «Sporing og samhandling» var derfor en naturlig del av øvelsen Arctic REIHN.

Ohoi – en tjeneste for fritidsbåter

Nyttig informasjon til alle som skal ut med båt i sommer er nå samlet på ett sted.
1 2 3 4 5 6