Blue Justice

Norge startet opp «Blue Justice initiativet» i 2019. Satsingen skal bistå land med å arbeide mot fiskerikriminalitet internasjonalt og erklæringen har fått støtte fra 61 land. Dette tilsvarer bortimot 37 prosent av verdens kyststater. De fleste av disse landene er utviklingsland, som særlig vil dra nytte av det nye programmet.

De utviklingsrettede aktivitetene i initiativet følges primært opp av det nordiske kontoret til FNs utviklingsprogram (UNDP) som har kontorer i Oslo. BarentsWatch står bak tjenesten for samhandling mot internasjonal fiskerikriminalitet, kalt Blue Justice Community. Her er planen å utvide med en sporingsløsning med visning av AIS-data fra norskeide satellitter.

Det digitale verktøyet som nå utvikles gjør at operative etater hos forskjellige nasjoner kan jobbe sammen for å bekjempe grenseoverskridende organisert fiskerikriminalitet. Plattformen som kystnasjonene skal benytte bygger på tjenester som BarentsWatch allerede har laget nasjonalt for å få til samhandling mellom ulike etater og offentlig instanser.

Les mer om Blue Justice på prosjektets egne nettsider.