Sporing og samhandling

 

Sporing og samhandling er et verktøy som benyttes av en rekke operative etater, der flere har vært brukere fra starten av utviklingen allerede fra 2013. Dagens aktører benytter systemene blant annet til å gjennomføre kontroller, aksjoner, operasjoner og analyser av fartøysbevegelser.

Verktøyet gir operative etater et samlet og felles situasjonsbilde om aktiviteten på havet og langs kysten vår. 

Kontakt Dagfinn Terning (dagfinn.terning@barentswatch.no) eller Asbjørn Haukebø (asbjorn.haukebo@barentswatch.no).