Felles aksjonsstøtte

 

Denne tjenesten vil gi alle deltakere i norsk redningstjeneste et felles samhandlingsverktøy for koordinering av egen innsats. Det overordnede formålet er å redusere tap av liv og helse ved å heve kvalitet og effektivitet i gjennomføring av søk og redningsoppdrag i Norge.

Felles aksjonsstøtte skal bidra til at man kommer raskere i gang med en redningsaksjon. Et felles verktøy vil legge til rette for styrket samvirke mellom de ulike offentlige, private og frivillige aktørene som utgjør Norsk redningstjeneste. Verktøyet vil bidra til større grad av felles situasjonsforståelse under søke- og redningsaksjoner.

Forespørselen om å lage et felles aksjonsstøtteverktøy for redningstjenesten kom fra Hovedredningssentralen (HRS) tidlig i 2022, med bakgrunn i å bygge videre på tjenesten Felles ressursregister (FRR). Det er etablert en bredt sammensatt operativ ekspertgruppe som kommer med faglige innspill og vurderer den helhetlige løsningen kontinuerlig i utviklingsløpet. Gruppen består av representanter fra Politiet, Politihøgskolen, Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp Sanitet, Norske Redningshunder, Norsk Radio Relæ Liga og Speidernes Beredskapsgrupper.

Sjekk driftsstatus her. 

Les mer på Hovedredningssentralens prosjektside.

Kontakt produkteier Anna Karlqvist (