Fangstanalyse skal gjøre det enklere å finne fisk

Snart skal det være mulig å sende meldinger og diskutere rundt ekkoloddbilder på SnapFish.
Snart skal det være mulig å sende meldinger og diskutere rundt ekkoloddbilder på SnapFish.

Gjennom FiskInfo skal en interaktiv fangstanalyse gjøre det enklere å finne fisk under ulike vær- og klimaforhold. Og med SnapFish deler fiskere bilder av ekkolodd.

Prosjekt med å utvikle den digitale plattformen FiskInfo er et samarbeid mellom FHFSINTEF, BarentsWatch, Dualog og Kongsberg Maritime.

En av de nye funksjonene heter SnapFish, og skal fungere likt den populære sosiale medier-appen Snapchat. Målet er at fiskere skal kunne sende et øyeblikksbilde av ekkolodd som rådata til sine «følgere», og også legge det ut som sin «Story» på appen. Ekkoloddet gjør det mulig å se hvor stor mengde fisk og hvilke arter som er i havet.

– Iblant kan det være vanskelig for fiskerne å tolke hva de ser på bildene. De sender det gjerne til kollegaer for å få andres mening. Fordelene med å bruke appen fremfor å sende et vanlig bilde av ekkoloddskjerm er at mottakeren kan velge innstillingene selv ut fra rådataene de får. Det kan gjøre det enklere for dem å tolke det, sier prosjektleder Ståle Walderhaug fra SINTEF.

Etter hvert skal det bli mulig å sende meldinger og diskutere rundt ekkoloddbildene på SnapFish.

– Det er fiskerne selv som vil teste ut SnapFish på havet for oss, og gi oss tilbakemeldinger på hvilken funksjonalitet de trenger, sier Walderhaug.

Mottakeren kan se ekkolodd-snap’et på både PC, mobil og nettbrett. I første omgang vil skal systemet støtte SIMRAD EK-ekkolodd, men målet er at det også skal støtte andre utstyrsleverandører, samt sonardata senere.

Interaktiv fangstanalyse

I tillegg jobber partnerne med en fangstanalyse som blir tilgjengelig på FiskInfo i løpet av høsten. Dette er en interaktiv visualiseringsplattform som sammenstiller historisk fangstinformasjon med vær- og klimadata.

Målet er å gjøre det lettere for fiskere å finne eller bekrefte sammenhenger mellom informasjonskilder slik at de kan bestemme fiskested og tidspunkt. Gjennom FiskInfo skal de kunne gjøre sammenstille store mengder historiske data og sanntidsinformasjon om fanget fisk.

– Analysen vil fungere som et interaktivt oppslagsverk, og er basert på fiskernes kunnskap om hvor fisken befinner seg under visse forhold, sier Walderhaug.

Her blir det for eksempel mulig å finne ut hvor fiskeriet historisk sett har vært best under ulike vindretninger, månefaser, eller sjøtemperaturer.

– Du kan klikke deg frem med filtrering av valg, for eksempel et geografisk område, en spesiell fiskeart, eller en tidsperiode. Målet er at det skal fungere raskt å slå det opp, sier Walderhaug.

Populær hos fiskerne

Tidligere har prosjektet blant annet resultert i en karttjeneste i FiskInfo som viser det siste polare avtrykket fra Meteorologisk Institutt. Gjennom FiskInfo kan fiskere også rapportere inn og ut fiskeredskaper, i tillegg til tapte redskaper, som et alternativ til å måtte ringe til Kystvaktsentralen.

Appen har vært tilgjengelig for både Android og IOS og har ca 1000 brukere i Norge. Partnerne i prosjektet jobber nå med en forenkling av funksjonen for å rapportere inn tapte redskaper, som også vil være klar til høsten.

– Innrapporteringen av redskaper fungerer bra, men den har fortsatt litt for mange steg til at det er effektivt nok. Den siste oppdateringen vi jobber med nå vil løse den utfordringen, sier Walderhaug.

Partnerne i prosjektet har ellers fått gode tilbakemeldinger fra fiskerne som har brukt plattformen.

– Vi ser også på bruken av systemet at det er populært, forteller Walderhaug.

Denne artikkelen er hentet fra FHFs nettsider.