Få sjøtrafikken inn på egne nettsider

Del informasjon om skipstrafikk på egne nettsider fra NAIS.
Foto: Kystverket

Den maritime trafikken finner du på AIS-tjenesten NAIS, men flere har lært seg hvordan de kan vise tjenesten via andre nettsider og -artikler.

For våre brukere har vi laget en innbyggingsløsning som gir interaktiv visning av AIS-informasjon på et hvilket som helst nettsted.

Trafikkinformasjon på sjøen kan dermed vises på en blogg, en nettside du styrer og journalister kan legge sanntidsinformasjon i en sak de har publisert i en nettavis. Dette være seg skipsbevegelser innenfor et område eller ønske om å følge et bestemt fartøy. Norske havner kan legge inn sitt relevante område på sine nettsider og rederi kan følge sine fartøy på selskapets nettsider.

Veiledning for iframe

En såkalt iframe-løsning (embedding) kan bygges inn der dette tillates. I eksempelet på https://sites.google.com/rinde.no/nais/bruksanvisning ligger det en bruksanvisning og demoer på hvordan dette kan gjøres i Google-sites, og det skal være mulig å gjøre tilsvarende i andre publikasjonsløsninger.

For de som ønsker er det også mulig å få AIS-data i form av en ny og utbedret datastrøm, et API, der man ved hjelp av gratis programvare kan hente ut sanntids- og historiske data om fartøysposisjoner i norske sjøområder. Datastrømmen kan brukes til å presentere data om skipstrafikk i andre nettbaserte tjenester, eller i utviklingen av nye digitale produkter.

Les mer om bruk av åpne data hos BarentsWatch.  

For mer informasjon om programgrensesnitt til disse dataene, se https://developer.barentswatch.no/docs/category/ais/

Sonevarsling i NAIS

Varsling av skipstrafikk i et område har vært tilgjengelig en stund for brukere med utvidet tilgang, men nå er dette åpent for alle.

Gå til https://nais.kystverket.no/zonealerts .

Der kan det defineres et område der man blir varslet om fartøy går inn eller ut av området.

Varslingen kan gjøres i form av en "popup" på siden og som liste på samme side.

I NAIS vises alle fartøy i norske farvann, foruten om fiskefartøy 15 meter og under og fritidsfartøy 45 meter og under. Disse fartøyene vises ikke på grunn av personvernhensyn.

NAIS henter data fra Kystverkets land- og satellitt-baserte AIS-nettverk og fra offshore-installasjoner.