Aksjonspunkter for innovasjonsprosjektet Circular Cleanup. Ill: Floke.
Aksjonspunkter for innovasjonsprosjektet Circular Cleanup. Ill: Floke.

Samarbeid skal gi renere hav

En rekke aktører samler seg under prosjektet Circular Cleanup for å lage løsninger rundt forsøplingen av havet.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Problemet med all plasten i havet virker overveldende, men flere og flere jobber nå for å finne nye metoder for å fange og håndtere avfall på en mer effektiv og lønnsom måte.

Circular Cleanup er et prosjekt som samler en rekke aktører fra flere sektorer, som er knyttet til denne verdikjeden.

Norges Rederiforbund og WWF er initiativtakere til innovasjonsprosjektet. Oppstart var 29. august, der åpningsarrangementet hadde tittelen: Gjør havet rent og plasten sirkulær.

Mange vil bidra

Kystverket har sammen med partnere, som BarentsWatch og Senter for oljevern og marint miljø, gått inn som prosjektpartner i denne prosessen. Prosjektet går over et halvt år og avsluttes den 25. februar 2019 med presentasjon av resultatene fra prosessen.

Alf Sollund og Synnøve Lunde fra henholdsvis BarentsWatch og Kystverket skal bidra inn i prosessen til Circular Cleanup. Foto: Solveig Moe Frøland.

Alf Sollund og Synnøve Lunde fra henholdsvis BarentsWatch og Kystverket skal bidra inn i prosessen til Circular Cleanup. Foto: Solveig Moe Frøland.

- Denne eksterne og spennende prosessen, samkjørt med interne diskusjoner, vil avklare hva Kystverket vil ha for en rolle og hvordan rolle vi vil ta når det kommer til plast i havet, sier Synnøve Lunde i Beredskapsavdelingen. Hun skal lede Kystverkets deltakelse i Circular Cleanup.

BarentsWatch bidrar med sin kompetanse på å lage gode digitale løsninger, og har allerede gode erfaringer med å jobbe på tvers av etater, næring og offentlighet.

- Vi har solid teknisk kunnskap på å automatisk hente, vise og dele data fra ulike datakilder, påpeker prosjektleder Alf Sollund.

Vil finne nye løsninger

Utgangspunktet har vært hvordan næringslivet, offentlig sektor og ideelle organisasjoner sammen kan jobbe for å skape løsninger for et renere hav. 

Forsøpling av havene er et av verdens raskest voksende miljøproblem. Hvert minutt ender 15 tonn plast i havet fra land. Gjentatte ganger er det poengtert at dersom vi fortsetter på samme måte som i dag vil det være mer plast enn fisk i havet i år 2050.

Circular Cleanup som har som formål å skape nye løsninger, nasjonalt og globalt, for å gjøre opprydding mer effektiv, mer lønnsom og mer sirkulær.

Under oppstartsmøtet ble det lagt vekt på at følgende aksjoner behøves:

1. Stopp tilførselen

2. Effektiv opprydding (før det synker)

3. Gjenvinning for utvikling

Prosjektleder Simen Knudsen i selskapet Æra skal fasilitere samarbeidet mellom aktørene. Foto: KYV.

Prosjektleder Simen Knudsen i selskapet Æra skal fasilitere samarbeidet mellom aktørene. Foto: KYV.

Innovasjonsprosessen deles også opp i overvåking - ny teknologi - mottak. Hvordan kan vi forstå mer av plastens oppførsel og dynamikk for å kunne gjøre målrettet opprydning? Hva slags teknologi og systemer kan vi utvikle for å gjøre opprydning av avfall på avveie enklere, mer selvgående og mer effektivt? Hvilke systemer kan vi utvikle for å håndtere avfall på avveie på bedre måter, og skape verdiøkning? 

- Hypotesen er at vi skal finne nye svar. Kampanjer for å bekjempe er bra, men det er ikke innovasjon, sier Simen Knudsen fra Æra Strategic Innovation, som leder prosessen som nå er i gang.