Rapportering av sensorer i FiskInfo

I tjenesten FiskInfo kan forskningsinstitusjoner melde inn sensorer på samme måte som fiskere melder inn faststående bruk.

For å rapportere sensorer må man ha opprettet brukerkonto på BarentsWatch. Deretter må administrator ha gitt deg utvidet tilgang, og koblet brukeren din til institusjonen du representerer.

Deretter logg inn og gjør følgende:

Åpne rapporteringspanelet

eller

Rapporter sensor

Trykk på Tegn posisjoner i rapporteringspanelet, og velg et eller flere punkter i kartet.

Du kan også trykke på Skriv posisjoner i rapporteringspanelet for å skrive inn posisjon.

Velg ett eller flere punkt, fyll ut felt for Type og Dato og trykk Send inn.

Du får bekreftelse på at sensoren er registrert.

Trykk på Vis redskap for å se flere detaljer.

Se dine sensorer

Trykk på sensoren i kartet for å se detaljer. 

Trykk på Mine sensorer i rapporteringspanelet for å se alle dine registrerte sensorer.

Forny sensor

Sensorene registreres for en tidsperiode inntil et år og kan fornyes inntil et år om gangen.

Trykk på Forny utløpsdato for å fornye utløpsdatoen. Når du fornyer har du mulighet til å skrive en kommentar, f.eks. om sensoren flyter eller ligger på bunn.

Hvem kan se hva?

Alle som bruker FiskInfo kan se og trykke på sensorene i kartet for å få opp detaljpanelet, men kun FiskInfo-brukere med utvidet tilgang (som f.eks. administratorer og yrkesfiskere) får se navnet på institusjonen som har rapportert sensoren, pluss kontaktinformasjon og eventuell kommentar tilknyttet sensoren.