FiskInfo: Rapportering for fritidsfiskere

Nå kan også fritidsfiskere rapportere inn sin redskap via FiskInfo.
Foto: Norges sjømatråd/Johan Wildhagen.

Fritidsfiskere kan melde inn faststående redskap til Kystvakten på samme måte som yrkesfiskere. For å kunne rapportere redskap må du ha søkt om utvidet tilgang til FiskInfo.

Til forskjell fra yrkesfiskere får ikke fritidsfiskere se mindre båter med AIS eller identifikasjon på redskap slik yrkesfiskere gjør. På grunn av personvernhensyn i den åpne AIS-tjenesten vises ikke fiskefartøy under 15 meter og fritidsfartøy under 45 meter.

Søk om utvidet tilgang til FiskInfo:

Opprett først en bruker via https://id.barentswatch.no/. For å kunne søke må du være logget inn og ha lagt inn og bekreftet telefonnummeret ditt. Hvis du ikke har gjort dette så vil det vises i søknadsskjemaet, med link til siden der du kan legge inn og bekrefte telefonnummeret.

  • Trykk på knappen «Søknadsskjema» i FiskInfo.
  • Legg inn og bekreft telefonnummeret om det ikke allerede er gjort.
  • Fyll ut søknadsskjema for fritidsfiskere.
  • Fritidsfiskere må koble seg til et fartøy i søknaden, men kun navn på fartøy er påkrevd.
  • Send inn søknadsskjema.
  • Utvidet tilgang gis automatisk kort tid etter innsendt søknad.
Se hvordan her (mobilvisning):
FiskInfo uten tilgang

FiskInfo uten tilgang

 

 

Søknadsknapp

Søknadsknapp

 

Søknadsskjema

Søknadsskjema

 

FiskInfo med tilgang

FiskInfo med tilgang

Rapportering

Innmelding av redskap kan gjøres på ulike måter:

  1. Tegne posisjoner.
  2. Skriv posisjoner (kan benyttes dersom man ønsker å rapportere inn redskap i etterkant av setting).
  3. Velg punkt i kartet.

 

For mer informasjon se denne brukerveiledningen: Rapportering av redskap

OBS: For fritidsfiskere er det ikke mulig å rapportere inn og ut redskap via AIS, slik det er for yrkesfiskere som på sine fartøy har et system som automatisk identifiserer skipets identitet.