Miljøgifter samles opp i næringskjeden

Isbjørnbinne med unger. Ann Kristin Balto, Norsk Polarinstitutt.
Isbjørnbinne med unger. Ann Kristin Balto, Norsk Polarinstitutt.

En del miljøgifter brytes svært langsomt ned i naturen, og kan hope seg opp i næringskjedene. De farligste stoffene, som PCB og dioksiner, kan gi skader selv i små konsentrasjoner.

Miljøgifter som hoper seg opp i næringskjedene har ført til høye nivåer av miljøgifter hos noen rovdyr, for eksempel isbjørn. Innholdet av kvikksølv og kadmium i enkelte sjøfugler og pattedyr er så høyt at det kan innebære helseeffekter både for dyr og mennesker som spiser dem. Flere steder langs norskekysten er det så høye konsentrasjoner av miljøgifter i fisk og skalldyr at Mattilsynet advarer mot å spise en del sjømat.

Miljøgifter kan påvirke livet i havet på mange måter, og kan blant annet føre til misdannelser og endret reproduksjonsevne. Dette kan få betydning for artenes naturlige forekomst og utbredelse. Høye nivåer av TBT i purpursnegl fører til forstyrrelser av kjønnsutvikling og forplantingsevne (imposex). Dette er et eksempel på hvordan noen stoffer kan få alvorlige konsekvenser for hele bestander.