Vanskelig å anslå isbjørnbestanden

Foto: Magnus Andersen/Norsk Polarinstitutt.
Foto: Magnus Andersen/Norsk Polarinstitutt.

Isbjørnbestanden i Arktis er vanskelig å overvåke. Dyra lever i øde og lite tilgjengelige områder. Når isbjørnen skal telles, må det gjøres fra lufta. På Svalbard ble antallet isbjørn beregnet i 2015. Det viste seg at antallet «norske» isbjørner trolig har økt.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

På verdensbasis anslås det at det vandrer mellom 20 000 og 25 000 isbjørner rundt i Arktis. De er fordelt på 19 bestander. Beregningen i 2015 anslo den norske bestanden på Svalbard, og i pakkisen nord for Svalbard, til å utgjøre 975 dyr. Forrige beregning var i 2004. Da ble bestanden anslått til 685 dyr.

Registreres fra helikopter

Observasjonene av isbjørn på Svalbard i 2015 ble gjort med helikopter. Forskere fra Norsk Polarinstitutt fløy etter linjer med 4,5 kilometers avstand. Langs linjene speidet de etter isbjørn gjennom helikoptervinduene. Denne metoden kan medføre dobbeltelling av enkeltbjørner, men så lenge isbjørnene beveger seg tilfeldig, skal det ikke ha noe å si for beregningen av totalantallet. Det er like sannsynlig at forskerne overser en isbjørn som at en annen blir sett to ganger. Observasjonene ble brukt til å beregne isbjørntettheten i de ulike områdene.

I 2004 ble antallet isbjørn for hele Barentshavsområdet, inkludert området øst til Franz Josefs land, beregnet. Bestanden i Barentshavsområdet ble anslått til å være cirka 2650 isbjørner. Russerne deltok ikke beregningen i 2015. Derfor finnes det ikke noe oppdatert anslag på antallet isbjørn i Barentshavsområdet.

Nye metoder

I Nord-Amerika testes nye metoder ut for å beregne antall isbjørn. I et avgrenset område av arktisk Canada gjorde amerikanske og kanadiske forskere forsøk med å beregne antallet isbjørn ved hjelp av satellittbilder. Resultatet ble sammenlignet med observasjon ved overflyvning. Det viste seg at de to metodene ga svært like resultat angående bestandsberegningen av isbjørn.

Jon Aars, forsker ved Norsk Polarinstitutt, og ansvarlig for isbjørnberegningen på Svalbard, tror imidlertid ikke satellittbilder vil fungere på Svalbard.

– Å kartlegge isbjørn med satellittfoto har sine begrensninger. Man ser ikke at det er isbjørn på bildet, kun noen hvite piksler. Man antar det er isbjørn ut fra referansebilder. Dette vil ikke fungere på Svalbard der det er isbreer og reinsdyr. Metoden med satellittfoto krever at det gjøres på bart land, og at det ikke finnes andre dyr som kan forveksles med isbjørn. På sjøisen blir dette håpløst med mindre det kommer bilder med mye bedre oppløsning. Dessuten er satellittfoto svært dyrt, sier han.

Aars kjenner til at det planlegges å beregne antallet isbjørn i den østlige delen av russisk Arktis i 2016. Det skal gjøres både ved hjelp av vanlige bilder og infrarøde bilder. Denne metoden har tidligere vært brukt på andre sjøpattedyr.