Oljedirektoratet

Oljedirektoratet (OD) skal bidra til størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en forsvarlig ressursforvaltning, med forankring i sikkerhet, beredskap og ytre miljø.

OD skal arbeide for langsiktig ressurstilgang og har ansvar for kartlegging av de store uåpnede områdene på norsk sokkel. Det forventes mange nye feltutbygginger, og OD skal bidra til at verdiskapingen for samfunnet fra nye utbygginger blir størst mulig. OD skal også være en pådriver for å sikre at tidskritiske ressurser i modne områder ikke går tapt. Rollen som stor energiprodusent skal forenes med å være ledende når det gjelder energieffektiv produksjon.

OD skal være et nasjonalt sokkelbibliotek og spre fakta og kunnskap. Data, inklusive kart fra ODs sokkelbibliotek, inngår i Barentswatch. OD er representert i ulike forum i Barentswatch og leverer redaksjonelle tjenester innen olje og gass.