Felles aksjonsstøtte - driftsstatus:

Felles aksjonsstøtte er i normal drift.

Felles aksjonsstøtte er en del av Felles ressursregister-tjenestene og er for inviterte brukere. En bruker kan ha tilgang til en, eller flere tjenester i FRR porteføljen etter innlogging med BankID. Vi ser dessverre at ID-porten av og til har nedetid, som oftest i kortere perioder. Hvis du ikke har tilgang til tjenestene ber vi deg om å kontakte din egen organisasjon.