Søk og redning skal bli mer effektivt

Redningshund søk Viste Stavanger
En rekke aktører fra norsk redningstjeneste var med under øvelsen der man søkte etter en savnet person i området rundt Viste og Visteviga onsdag ettermiddag.

Felles aksjonsstøtte er et nytt verktøy for hele den norske redningstjenesten.

Tjenesten har som formål å redusere tap av liv og helse ved å heve kvalitet og effektivitet i gjennomføring av søk- og redningsoppdrag. 

Alle aktører, inkludert politiet, brukte denne gangen tjenesten Felles aksjonsstøtte.

Alle aktører, inkludert politiet, brukte denne gangen tjenesten Felles aksjonsstøtte.

Verktøyet er laget for Hovedredningssentralen (HRS) av BarentsWatch og vil bidra til større grad av felles situasjonsforståelse under søke- og redningsaksjoner. Det vil også legge til rette for styrket samvirke mellom de ulike offentlige, private og frivillige aktørene.

— Bedre redningstjeneste

— Verktøyet, og i forlengelsen av det, hvordan vi jobber sammen i framtida, kommer til å gi oss en kvalitativt bedre redningstjeneste, sier Jon Halvorsen, direktør ved Hovedredningssentralen (HRS).

Etter to år med utvikling er verktøyet tatt i bruk i Sør-Vest politidistrikt som en pilot i en øvelse. Her brukte både mannskaper, politi og innsatsledelse (KO) Felles aksjonsstøtte som sitt verktøy i søk etter savnet person på land.

Testing og tilbakemeldinger fra brukere er avgjørende når BarentsWatch på bestilling fra Hovedredningssentralen lager et nytt felles verktøy for redningstjenesten.

Les mer om hvordan vi jobber med utviklingen av tjenesten: Brukertesting i øvelse

En pilot av tjenesten ble testet i øvelse nå i mai ved Viste, utenfor Stavanger. Dette for å være sikker på at den er robust nok til å brukes i en skarp aksjon. Her var det ikke bare funksjonaliteten i tjenesten som skulle prøves, men også prosessen for opplæring, brukerstøtte og utrulling i de frivillige organisasjonene og hos politiet.­

Operativ ekspertgruppe

Det er etablert en bredt sammensatt operativ ekspertgruppe som kommer med faglige innspill og vurderer den helhetlige løsningen kontinuerlig i utviklingsløpet. Gruppen består av representanter fra Politiet, Politihøgskolen, Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp Sanitet, Norske Redningshunder, Norsk Radio Relæ Liga og Speidernes Beredskapsgrupper, samt BarentsWatch som løsningsansvarlig og Hovedredningssentralen som eier og bruker av løsningen.

Prosjektleder er Hovedredningssentralen, ved Per Olaf Thorkildsen. HRS har også en egen prosjektside på egne nettsider. 

Nærmere 150 deltakere var med på øvelsen.

Nærmere 150 deltakere var med på øvelsen.

 

Båter fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp var også med i søket.

 

Felles aksjonsstøtte styres i all hovedsak fra en sammensatt innsatsledelse (KO) som består av flere frivillige aktører og politiet.