Tapt fiskeredskap som står igjen på havbunnen forsøpler havet, i tillegg til å drepe fisk, skalldyr og andre marine organismer.  Foto: Fiskeridirektoratet.
Tapt fiskeredskap som står igjen på havbunnen forsøpler havet, i tillegg til å drepe fisk, skalldyr og andre marine organismer. Foto: Fiskeridirektoratet.

Meld inn tapt redskap i FiskInfo

Nå kan yrkesfiskere som bruker FiskInfo melde om tap og røkting av redskap via tjenesten.

For brukere som melder inn og ut redskap, er det nå bare å klikke seg inn på «Mine redskaper» og finne knappene for de nye funksjonene der. Det går raskt å melde inn redskaper på FiskInfo, og du slipper å velge kartposisjoner når du melder røkting.

— Med denne funksjonen for å registrere tapt redskap i FiskInfo håper vi å gjøre hverdagen enklere for yrkesfiskere. Redskap som allerede er meldt inn kan nå enkelt registreres som tapt. Lett å få gjort for fiskeren, og da får vi all den informasjonen vi trenger, forklarer Kristian Landmark Skaar hos Fiskeridirektoratet.

Han legger til at funn av andres redskap også kan meldes tapt via denne nye funksjonen.

Årlig opprenskingstokt

Rapportering av tapte fiskeredskap er svært viktig og danner grunnlaget for Fiskeridirektoratets årlige opprenskingstokt. Ordningen gir også fiskeren muligheten til å få redskapet tilbake dersom det hentes opp.

Fiskeridirektoratet på et av sine tokt for å finne redskap mistet på havet. Foto: Hans Jørgen Kjenes/Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet på et av sine tokt for å finne redskap mistet på havet. Foto: Hans Jørgen Kjenes/Fiskeridirektoratet.

Tidligere har det vært vanlig å ringe opp Kystvaktsentralen på telefon for å melde om tapt redskap. Gjennom flere ledd i rapporteringen har det her vært en fare for at mye informasjon kan gå tapt.

— Med denne forenklingen i  håper vi motivasjonen for å rapportere tapt redskap blir høyere FiskInfo har hevet informasjonskvaliteten gjennom faste informasjonspunkt, som riktig dato, posisjon og kontaktinformasjon på fartøyet. Vi ønsker oss mest mulig informasjon om hendelsen. Denne standardiseringen gjør at det blir forbedringer i alle ledd, påpeker Skaar.

Fiskeridirektoratet informerer på sine  nettsider at «En fisker som mister redskap plikter å sokne etter den, jf. utøvelsesforskriften § 78 . Dette gjelder også deler av redskap, som for eksempel trålvaier. Dersom det ikke er mulig å få tatt opp redskap, skal det umiddelbart rapporteres til Kystvakten med informasjon om type og mengde redskap, samt lokasjon hvor redskapet sist var sett.»

Se demo av FiskInfo med rapportering av nye bruk ved hjelp av AIS-spor, røkting av bruk og melding av tapte bruk.

God sirkulærøkonomi

Skaar mener det vil være naturlig for fiskere å melde inn tapt redskap, på samme måte som redskapen er rapportert satt ut. Og god informasjon er avgjørende for om vi skal få tapt redskap opp, og i beste fall få det levert tilbake til eier. For gjenbruk er god sirkulærøkonomi.

Fiskeridirektoratet har i over 40 år gjennomført opprenskningsarbeid etter tapt redskap fra yrkesfiskere. I 2019 startet de også opp et pilotprosjekt på opprenskning av tapte fiskeredskaper fra fritidsfiskere.

Tapt redskap fører til død av både fisk og skalldyr. Og redskap går tapt på havet av en rekke ulike grunner. Devanligste er at overflate-vaket forsvinner under havoverflaten, og i tillegg utgjør skipstrafikk en risiko ved at tau går i propeller og kuttes, eller at de drar med seg redskapet på dypere vann.

Fritidsfiskeappen

Nå kan yrkesfiskere melde inn tapt redskap enkelt via FiskInfo, mens gruppen med fritidsfiskere kan ta i bruk Fritidsfiskeappen

Røkting av redskap

Et annet tiltak for å bidra til bedre dyrevelferd og mindre forsøpling i havet er krav til røkting av redskap. Garn, liner og teiner skal røktes, slik at skade og tap av fangst ikke skjer. Ifølge regelverket skal garn, liner og teiner røktes minimum en gang per uke, dersom ikke annet er bestemt. Dette kan nå lettere registreres gjennom tjenesten FiskInfo.

Les mer på Fiskeridirektoratets nettsider.  

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger (ris, ros og ideer) fra deg som bruker FiskInfo. Ta kontakt med oss.