Etablerer senter i kampen mot ulovlig fiske

I tilknytning til analyseenheten for Fiskeridirektoratet og Kystverket i Vardø, opprettes det nå et internasjonalt fartøyssporingssenter.

Senteret skal hjelpe utviklingsland i kampen mot ulovlig fiske, melder Nærings- og fiskeridepartementet på sine nettsider. Og senteret blir tilknyttet regjeringens internasjonale Blue Justice satsning mot fiskerikriminalitet. Så langt støttet av 36 stater fra hele verden og det forventes en rekke nye tilslutninger utover høsten – blant annet fra Karibia.

Solid fagmiljø

‑ Jeg er veldig stolt over at det solide fagmiljøet på fartøyssporing i Vardø nå styrkes i sitt overvåkingsarbeid i norske havområder, i tillegg til at vi etablerer en egen del som i enda større grad enn før skal komme utviklingsland til gode. Ulovlig fiske er et stort og alvorlig globalt problem hvor alle store havnasjoner må bidra og dette er ett av våre bidrag, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

I takt med utviklingslandenes behov vil senteret både utvikles og utvides. Det vil i år bli lyst ut en ny stilling som skal, i tillegg til det øvrige miljøet ved analyseenheten, holde i den internasjonale satsningen. Senteret vil også støtte seg på et internasjonalt fagmiljø som støttes gjennom en rekke prosjekter under Blue Justice initiativet. Viktige partnere vil være de to FN-organisasjonene UNDP (FNs utviklingsprogram) og UNODC (FNs kontor mot narkotika og kriminalitet).

Trygg og sikker kommunikasjon

Bidraget vårt inn i dette, i tillegg til systemer BarentsWatch allerede lager for operative etater i Norge, er Blue Justice Community - en felles kommunikasjonsplattform som setter stater i stand til å samarbeide på tvers av landegrenser. Denne kriminelle virksomheten er et globalt problem som en rekke land må løse sammen.

- Denne typen kriminalitet er ikke bare en trussel mot marine økosystemer, men mot både levebrødet til millioner og matforsyningen til milliarder av mennesker på hele kloden. For å bekjempe dette må vi også ta i bruk nye digitale løsninger. BarentsWatch bidrar her med en sikker digital plattform for Blue Justice-initiativet, sa Ingebrigtsen i mars.

Blue Justice Community er et fellesskap for trygg og sikker kommunikasjon mellom etater i et land og mellom nasjoner for effektivt å håndtere fiskerikriminalitet. Et verktøy som man bruker sammen for å bekjempe grenseoverskridende organisert fiskerikriminalitet. Aktiviteter som igjen er nært knyttet til forskjellige former for økonomisk kriminalitet, moderne slaveri, toll og skattebedrageri og hvitvasking av penger.