Rømming av oppdrettsfisk

Laksemerder. Foto: Johan Wildhagen/Norwegian Seafood Council.
Laksemerder. Foto: Johan Wildhagen/Norwegian Seafood Council.

Rømming fra oppdrettsanlegg langs kysten er en stor utfordring for både havbruksnæringen, forvaltningen og miljøet. 

Rømt fisk, enten det er laks, ørret eller torsk vil kunne ha negativ påvirkning på ville bestander og resultatet av genetisk interaksjon mellom oppdrettsfisk og villfisk kan være mindre robuste villfiskbestander.

I tillegg kan rømt oppdrettsfisk være syk på rømmingstidspunktet og dermed er det risiko for å overføre sykdom til villfisk. Derfor er det viktig at alle ansvarlige arbeider målbevisst for å redusere rømming ned mot null.

Mer informasjon om rømming finner du her. 

Om dataene – rømmingsstatistikk

Det skal straks meldes fra til Fiskeridirektoratet, dersom det er kjennskap til eller mistanke om rømming av fisk fra eget eller andres anlegg (akvakulturdriftsforskriften § 38).

Først oppgis et umiddelbart anslag estimert av oppdretter. Når skadeomfanget er fastlagt eller det foreligger bedre oversikt hos oppdretter over hvor mye fisk som faktisk er blitt borte (gjenværende fisk er talt opp), rapporterer oppdretter inn det endelige antallet til fiskerimyndighetene.

Meld om rømming her.

I vår tjeneste Fiskehelse  finnes mer informasjon og oppsummering av årlige rømminger. Her vises rømmingshendelser for året i et diagram når du ekspanderer «Rømming» på høyresiden. Som med annen informasjon på høyresiden gjelder dette for det utvalget du har gjort med filteret i kolonnen til venstre, eks. «Geografi». Rømming har også fått en forklarende tekst for uker med og uten rømming.