Vis sjøvett også i sommerferien

- Vi i sjøpolitiet ønsker at man ikke skal drikke alkohol i det hele tatt når man er ute i båt. Vent heller med den gode drikken til man har fortøyd eller ankret opp båten for dagen, råder havnepolitisjef i Oslo, Roar Isaksen.

Styrepilsen er smaken av sommer for mang en skipper, men selv om promillegrensen for fritidsbåter under 15 meter er 0,8, bør man vente med å åpne ølboksen eller vinflaska, til båten er i ro.

– Promille, høy hastighet og båtkjøring i mørket har vært årsaken til flere dødsulykker de siste årene. Det ønsker vi å rette fokus på, blant annet gjennom kampanjen «Klar for sjøen», som vi er med på, sier Isaksen.

Redningsvest er også ment for voksne menn

I gjennomsnitt omkommer 33 personer i året i ulykker ved bruk av fritidsbåt. Mange av disse dødsfallene kunne vært unngått dersom folk var flinkere til å bruke redningsvest. En arbeidsgruppe ledet av sjøfartsdirektøren, hvor blant annet Kystverket og politiet har vært med, har nå foreslått at det blir påbudt å ha på vest i åpne fritidsbåter.

– I sommer har vi en kampanje rettet mot godt voksne menn, med oppfordring om at de alltid skal bruke redningsvesten, sier Eilif Fjon, kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet.

Hvorfor voksne menn, som i praksis betyr i alderen 40+, ikke tar på seg redningsvest, tror Fjon handler om holdninger og kunnskap.

– Barna og kvinner er flinke til å ta på vest. Vi håper godt voksne menn kan bli like flinke, sier han.

Passe fart og avstand

Selv om redningsvesten er på, og korken på vinflaska igjen, må man fortsatt tilpasse farten på båten. Fjorden gir frihetsfølelse. Det betyr ikke at man ikke skal ta hensyn. Ikke minst nær land. Høye bølger kan sjenere, og også skape farlige situasjoner. Ikke minst for badende barn.

– Innenfor 50-meterssonen langs land, er fem knop anbefalt maksfart, sier Pål Are Lilleheim, seniorrådgiver i Kystverket.

Han er også opptatt av respekten for nyttetrafikken.

– Det har blitt et større problem, ikke minst i Oslofjorden og nedover sørlandskysten, at fritidsbåtene ikke tar hensyn til nyttetrafikken. Det har vært flere nestenulykker. Vi er redd det skjer en ulykke en dag, sier han.

Store og tunge fartøy, ikke minst cruiseskip, er trege å manøvrere. Selv om man er nysgjerrig og vil ta en titt, skal man holde god avstand.

– Som for biltrafikken på land, må båtførerne sette seg inn i reglene for sjøen, sier Lilleheim.

Fang fisk selv

Mange bruker sommeren til å fange middagsmat, som å dorge etter makrell eller lyse etter krabbe. Fritidsfiske til eget forbruk er fritt. Med noen unntak. Det er ikke lov å fiske innenfor 100 meter fra oppdrettsanlegg. Flere fiskeslag og krepsdyr har minstemål man skal ta hensyn til. Og om sommeren er hummeren totalfredet. All hummer skal forsiktig settes ut igjen.

Dessuten, ikke glem å merke garn og teiner.

– Tilbakemeldinger fra inspektørene på våre kystgående fartøy, er at det er et stort problem at fiskeredskapene ikke merkes med eierens navn og adresse, sier Stein-Åge Johnsen, seksjonssjef hos Fiskeridirektoratet.

Kort oppsummert: Respekt for sjøen og hensyn til andre, er det som skal til for at sjøen blir et bedre å tryggere sted å nyte sommerferien.

Relevante lenker