Pattedyr

Halen til knølhval. Foto: Havforskningsinstituttet.
Halen til knølhval. Foto: Havforskningsinstituttet.

Sjøpattedyrene har hele livssyklusen knytta til havet. Selene kaster (føder) på isen eller på land, mens kvalene lever hele livet i sjøen. Noen av sjøpattedyrene vandrer over store områder, andre er mer stedegne. Noen kvalarter beveger seg fra Arktis til Antarktis. Isbjørnen har også et liv sterkt knyttet til havet og jakter i all hovedsak på isen.

Kvaler

Les mer om kvaler i BarentsWatch området på Havforskningsinstituttets temasider:

Vågekval: Spiser i nord, føder i sør. 

Spekkhogger: Havets slugger.

  Knølkval: Langpendler mellom Barentshavet og Karibia.

Nise: Hyppig gjest langs norskekysten.

Springere: Lekne småkvaler.

Spermkval: Mesterdykker som kan gå ned til 1000 meters dyp.

Finnkval: Nesten størst av alle.

 Blåkval: Størst av alle.

Seler

Les mer om seler i BarentsWatch området på Havforskningsinstituttets temasider:

 Grønlandssel: Trives på drivisen. Tre bestander.

 Klappmyss: Dypdykker som liker å vandre.

 Havert: ”Kystfisker” med variert meny.

Steinkobbe: Soler seg mellom dykkene.

 Ringsel: Finnes i hele Arktis.

 

Isbjørn

Isbjørn (Ursus maritimus) er utbredt rundt hele Arktis, og er det største landlevende rovdyr i verden. Isbjørn fins både på Svalbard og i de isdekte havområdene rundt. Den jakter i all hovedsak ute på havisen, og er avhengig av isdekt hav for å finne tilstrekkelig føde. Klimaendringer og miljøgifter er de største truslene for isbjørnen.