Digitaliserer forvaltningsprosessen

Arealverktøyet presentert av Gjermund Hartviksen til deltakere og Klima- og miljødepartementet ved Klima- og miljøminister Ola Elvestuen.
Arealverktøyet presentert av Gjermund Hartviksen til deltakere og Klima- og miljødepartementet ved Klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

I arbeidet med stortingsmeldinger om norsk havforvaltning vil Arealverktøyet nå være en nyttig tjeneste for flere aktører.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Arealverktøyet ble presentert som en fullgod løsning på mange oppgaver i arbeidet med å revidere forvaltningsplanen for Barentshavet–Lofoten i 2020 og oppdatering av forvaltningsplanene for Nordsjøen–Skagerrak og Norskehavet. Anledningen var årets innspillskonferanse på Framsenteret i Tromsø 28. mai, der regjeringens arbeid med stortingsmeldingen var tema.

Nytten for tjenesten BarentsWatch har fått i oppgave å utvikle er ifølge prosjektleder Gjermund Hartviksen følgende:

«Mens det faglige grunnlaget for revidering og oppdatering av forvaltningsplanene er tilgjengelig som rapporter på nettstedet Havforum.no. har Arealverktøyet konsentrert seg om å samle autoritative kartdata som der er brukt og sammenstille disse i kartkomposisjoner. På den måten kan de som er interessert i å gå dypere inn i datagrunnlaget selv gjøre sammenstillinger og vurdere måten det faglige grunnlaget har fremkommet på. Derfor håper jeg at Arealverktøyet kan bidra til at også organisasjoner og enkeltpersoner utenfor det en kan kalle «den indre faglige krets» kan fine nytte i tjenesten når de skal bidra med innspill til den politiske prosessen som nå har startet.»

Utgangspunktet for presentasjonene på konferansen var det faglige grunnlaget for revidering og oppdatering av forvaltningsplanene utarbeidet av Faglig forum. Og da i form av ny og oppdatert kunnskap om miljøtilstanden i havområdene og havnæringenes aktivitet, verdiskaping og påvirkning på økosystemene. 26 nærings- og miljøorganisasjoner hadde deretter korte innlegg om sitt syn på prosessen og Klima- og miljøminister Ola Elvestuen lovet å ta alle innspill med seg inn i den videre behandling.

Oppdraget med Arealverktøyet fikk BarentsWatch gjennom Stortingsmelding nr. 37 i 2012-2013. Meldingen sier at:

"det skal utvikles et arealverktøy for fremstilling og sammenstilling av kartbaserte data for oppdatering av forvaltningsplanene og formidling av disse, i et nært samarbeid mellom Faglig forum og BarentsWatch, og som skal gjøres tilgjengelig gjennom BarentsWatch."

Dette oppdraget er gjentatt i en senere stortingsmelding og i ulike oppdragsbrev til etatene.

Prosjektgruppen med Miljødirektoratet, Kartverket og BarentsWatch har siden utviklet tjenesten som nå foreligger på nettstedet https://kart.barentswatch.no/arealverktoy. Fagfolk innenfor kartproduksjon i de forskjellige sektorene samt fagfolk i Faglig forum som stort sett jobber i de samme etatene, har også bidratt.

I forvaltningsplanarbeidet er overgangen fra å se et statisk kart i en rapport, til å kunne velge relevante temalag og så lage dynamiske komposisjoner ut fra det, til stor nytte for brukere. Dette vil kunne gi økt åpenhet i planprosessen og er et godt eksempel på digitalisering i praksis.

Skjermdump: Løsningen er åpent tilgjengelig, men for å få full effekt bør man registrere seg som bruker.