Illustrasjonsfoto: Fiskeslakteriene vises nå i kartet til tjenesten Fiskehelse. (Foto: Anders Røeggen)
Illustrasjonsfoto: Fiskeslakteriene vises nå i kartet til tjenesten Fiskehelse. (Foto: Anders Røeggen)

Viser fiskeslakteri i Fiskehelse

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Sammen med Mattilsynet oppgraderer vi stadig tjenesten Fiskehelse. Denne sommeren har vi fått inn fiskeslakteri i kartene våre, du kan sette dine egne lusegrenser for visning og du kan låse valgt brønnbåtspor.

Det er også forbedret visning av brønnbåtsporene, inkludert visning av siste posisjon for brønnbåter, og vi har lagt til visning av kapasitet per tillatelse (i tillegg til i Om lokalitet).

Som så mye annet er det etter ønske fra våre brukere at vi nå viser Mattilsynets godkjente slakterier i kartet:

  • Første versjon av slakterier vises nå i kart som grønne fabrikk-symboler og er klikkbare for å se mer detaljer. Slakterisymbolene blir mer synlige etter hvert som du zoomer inn. Vi viser ansvarlig foretak, navn, fiskebruksnr., posisjon, hva slakteriet er godkjent for og godkjent/gyldig datoer.
  • Vi viser kun slakterier fra 1. juni 2019 og framover i tid. Vi viser foreløpig ikke skip som er godkjente fiskeslakterier. Slakterier er foreløpig ikke søkbare eller mulige å filtrere på. I denne versjonen kan du se brønnbåtspor inn til slakterier (husk å slå på brønnbåtspor under kartlag), men brønnbåt besøk blir i første omgang ikke listet opp slik det gjøres for lokaliteter.

Filtrere visning av lokaliteter ved å sette dine egne nedre og øvre grense for hunnlus er også på plass:

  • Under filter «Lakselus – Rapportert lakselus» på venstre siden kan du nå sette inn din egen nedre og øvre grense for voksne hunnlus per fisk. Tallene er fra-og-med og til-og-med, og du kan bruke opptil 3 desimaler. Lokaliteter vil vises i kart og som liste nederst på venstre siden under «Vis søkeresultat» på samme måte som for andre filter.
  • Lokaliteter som ikke er med i treff på filter vil vises som grå i kart. Merk at filter for egne lusegrenser ikke påvirker farger på lokaliteter i kart, men vil endre visningen på høyresiden. Blå/rød farge på lokaliteter for «FARGETEMA - Lakselus» og gul/rød farge for «FARGETEMA - Sykdom» følger altså de rådende generelle lakselusgrensene og sykdomsstatus, ikke dine valgte lusegrenser for filter.
  • Merk også at filter for dine egne lusegrenser kan kombineres med andre filter. For eksempel kan du se alle lokaliteter i Troms med voksne hunnlus mellom 0,3 og 0,49 voksne hunnlus ved å kombinere med filter «Geografi – Troms» (nede på venstresiden).

Fiskehelse har forbedret visningen av brønnbåtspor. Tilbyr låsing av valgt spor og visning av siste posisjon for brønnbåter:

  • Det har tidligere vært vanskelig å følge en brønnbåt dersom du klikker på annet i kartet fordi uthevingen av sporet da forsvinner. Vi har nå laget en egen knapp øverst i høyrepanel «Lås markering av AIS-spor i kartet» som gjør at utheving låses og vises i mørkere oransje slik at valgt brønnbåtsporet ikke forsvinner når du velger noe annet i kartet. Du kan da velge et annet brønnbåt spor som vil vises i en lysere oransje. Knappen vises bare dersom brønnbåt har besøkt lokaliteter i den valgte uken. Og når du er ferdig kan utheving av spor slås av med knapp som da viser nederst til venstre i kartet «Fjern markering av AIS spor i kartet».
  • Visningen av brønnbåtspor er nærmere «live» med oppdateringer hvert 15. minutt (tidligere hver time). Det skal også være enklere å følge brønnbåter ved at antall piler er begrenset når det er mange som står tett og ved å legge på flere piler når man zoomer inn, og færre når man zoomer ut.
  • Vi har også gjort slik at det ikke kommer opp flere resultater med samme navn i søk av brønnbåter.  Dette betyr at lettbåter med samme navn som brønnbåt ikke vises i Fiskehelse, og at vi har sortert bort skip som har byttet eier, men der AIS fortsatt vises.
  • Siste posisjon for brønnbåt vises nå som et båt-ikon i enden på brønnbåt-streker i inneværende uke. Dette gjør det enklere å se hvor brønnbåter er «live» med en maksimal forsinkelse på 15 minutter på oppdatering. Brønnbåt ikonet utheves ved å velge båt, f.eks. ved søk (søkefeltet oppe til venstre). Husk å skru på visningen av brønnbåtspor (kartlagsvelger knapp – nr. 3 i knapperad til høyre i kartet).

Til slutt vil vi nevne at kapasitet for valgt lokalitet nå vises per «Tillatelse» i tillegg til «Om lokaliteten» (se høyrepanel).