Flere marine arter i oppdrett? Her fra Nofimas Nasjonalt avlsprogram for torsk. Foto: Lars Åke Andersen/Nofima.
Flere marine arter i oppdrett? Her fra Nofimas Nasjonalt avlsprogram for torsk. Foto: Lars Åke Andersen/Nofima.

All type havbruk inn i Fiskehelse

Viser nå all oppdrett som er registrert i Akvakulturregisteret hos Fiskeridirektoratet.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Tjenesten viser nå lokaliteter og tillatelser for skjell, alger og andre oppdretts arter per uke. Du kan filtrere for laks, ørret eller regnbueørret eller andre arter, under «Tillatelse - Art» til venstre på siden.

- Det er etter ønske fra våre brukere at vi nå viser alle arter i Fiskehelse, sier prosjektleder Alf Sollund.

De tre øverste filtrene på venstre siden (Lakselus, Tiltak mot lakselus og Fiskesykdom) og nedlasting av data gjelder som tidligere bare for lokaliteter som driver med laks, ørret eller regnbueørret, og dermed leverer luserapport. Også visning av lokaliteter over/under lusegrensen på høyresiden gjelder bare for lokaliteter som driver med laks, ørret eller regnbueørret.

For lokaliteter med andre arter enn laksefiskene viser vi:

  • Plassering (geografisk posisjon og kommune)
  • Tillatelse (art, formål og tillatelsestype)
  • Virksomhet/innehaver
  • Brønnbåt besøk
  • Rømminger
  • Nærhet til rekefelt og nærhet til andre lokaliteter (ved hjelp av måleverktøyet i kartet)

Visning av art kan kombineres med filtre under geografi for å se tillatelser i et geografisk område.

I oppgraderingen har vi forsøkt å gjøre designet slik at brukere av API ikke skal berøres. For de som ønsker ytterligere detaljer eller ser at egne tjenester kan påvirkes: Vennligst ta kontakt om du har spørsmål.

Vi vil bli bedre, så kom gjerne med forslag til hva du ønsker å se om andre arter. Bruk gjerne boksen «Gi tilbakemelding» som ligger under saken her.