Tiltak for bedre miljø i Nordsjøen og Skagerrak

Nordsjøen og Skagerrak står overfor store miljøutfordringer. Det er behov for å iverksette tiltak og virkemidler i alle næringer i havområdet, for å redusere den samlede belastningen på økosystemet og forbedre miljøtilstanden.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Det skriver Klima- og forurensningsdirektoratet i sitt høringsinnspill til Miljøverndepartementets videre arbeid med forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak.