Registrer dine ressurser i Felles ressursregister

Å finne riktig ressurs handler om liv og død under en ulykke. Ill: KV Farm.
Å finne riktig ressurs handler om liv og død under en ulykke. Ill: KV Farm.

Del din informasjon om rednings- og beredskapsressurser med operative etater i Norge.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Felles ressursregister (FRR) er en samling av informasjon om ressurser fra frivillige organisasjoner, private virksomheter og offentlige etater, for å sikre relevante ressurser til tidskritiske aksjoner.

Beredskapsansvarlige lokalt, regionalt og nasjonalt bruker informasjonen til å planlegge beredskap på kort og lang sikt.

Felles ressursregister ble tatt i bruk operativt av Hovedredningssentralene i 2017 og utvides gradvis med flere brukere og ressurser.

Hvordan fungerer Felles ressursregister?

Tjenesten gir en rask oversikt over utvalgte ressurser som kan vises i et kart eller en tabell. Ressurser lagres slik at de på en enkel måte kan søkes frem ut i fra type, kapasitet og lokasjon.

Søkekriterier kan lagres og generere ett kontinuerlig oppdatert resultat. Disse søkeresultatene gir en aktuell oversikt av den operasjonelle beredskapen og kan eksporteres til andre systemer, tas ut som filer eller vises i en statustavle.

I juli 2018 var det registrert over 6000 ressurser innen følgende hovedtyper:

 • Fartøy/båter
 • Kjøretøy
 • Personell (både mannskapsgrupper og enkeltpersonell som hundeekvipasjer og skredledere)
 • Objekter (Hytter, stasjoner mm)
 • Luftfartøy
 • Organisatoriske enheter (lokale og regionale organisasjonsledd)
 • Offshore (Plattformer mm)
 • Utstyr

Eiere til ressurser som er relevante i forbindelse med søk og redning, legger inn sine data igjennom et enkelt webgrensesnitt, eller maskinelt, direkte fra eget register.

Ved å legge inn informasjon om ressursene i FRR vil de operative etatene få lett tilgang på oppdatert informasjon om ressursens:

 • Type og kapasitet
 • Posisjon
 • Kontaktinformasjon for aktivering
 • Status / tilgjengelighet

En ressurseier tar selv ansvar for oppdateringen av egen ressursinformasjon og bestemmer selv hvem som skal kunne se informasjonen. Tilgangskontroll er lagt på høyeste sivile sikkerhetsnivå (DIFI) gjennom bruk av ID-porten.

Hvorfor Felles ressursregister?

Gjennom å samle informasjon om beredskapsressurser fra mange forskjellige aktører bidrar FRR til å bedre den felles beredskapen i Norge.

En tilgengelig ressurs med essensiell kapasitet, på riktig plass og rett tid, har mulighet til å kalles ut av de operative etatene i tidskritiske operasjoner for å redde liv og miljø.

Med tjenesten Felles ressursregister får organisasjoner en digital plattform for en overgripende og aktuell oversikt, også av sine egne ressurser.

En rekke ressurser er inne i løsningen FRR, men det gjenstår flere for å bedre den operative innsatsen. Foto: Røde Kors.

Hvordan bli med i Felles ressursregister?

Felles ressursregister er initiert og finansiert av det offentlige gjennom BarentsWatch - et samarbeid mellom flere offentlige etater og forskningsinstitusjoner, med Kystverket som vertsetat. Løsningen videreutvikles kontinuerlig i dialog med brukerne av systemet.

BarentsWatch prioriterer innføring av nye ressurser basert på de operative etatenes behov.

I Felles ressursregister finns frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter med et større antall ressurser (f.eks. Sivilforsvaret), men også private aktører med et større antall relevante ressurser.

Dersom det er aktuelt for din organisasjon å bli med eller om du ønsker mer informasjon så send en e-post til fellesressursregister@barentswatch.no.