Beredskapssentral etablert i forbindelse med krengning av platform

Njord A platformen. Foto: Øyvind Nesvåg / Statoil
Njord A platformen. Foto: Øyvind Nesvåg / Statoil

Oppdatering: Evakuering fullført og beredskapssentral demobilsert klokken 14:00.

Petroleumstilsynet etablerte onsdag morgen 7. november beredskapssentral på grunn av krengning av den flyttbare boliginnretningen Floatel Superior.

Oppdatering 14:00 fra Statoil: Alt personell utenom sikkerhetsbemanning er nå evakuert fra boligplattformen Floatel Superior. Tre helikopter har gått i skytteltrafikk mellom boligplattformen og Njord A.


 

 

Floatel Superior ligger for tiden ved Njord A på Njordfeltet på Haltenbanken, sør i Norskehavet. Statoil er operatør for Njord og fikk melding om hendelsen 03:40. 

Petroleumstilsynet ble varslet om hendelsen kl. 04.15 med melding om at et anker hadde punktert en av ballasttankene. Dette gjorde at boligplatformen fikk en slagside på 3-4 grader. Denne ble rettet opp og stabiliteten ble reetablert. 

Det var 374 personer om bord da hendelsen inntraff. Personellet har mønstret til livbåtene, og evakuering med helikopter er i gang. 

Statoil og petroleumstilsynet er i beredskapsmodus. Det blir etablert mottak av personell i Kristiansund. Det er mobilisert seks helikoptre og et beredskapsfartøy for å bistå riggen. I tillegg vil det bli sendt ut et ankerhåndteringsfartøy for inspeksjon av skaden. Riggen vil etter hvert bli tatt til land. 

Njord A har revisjonsstans og det er derfor ingen prosessering eller boring på plattformen. 
Boligriggen ligger på dynamisk posisjonering og er frakoblet Njord A.

Ptil ser svært alvorlig på hendelsen og har etablert beredskapssentralen. Ptils oppgave i en beredskapssituasjon er å føre tilsyn med operatørens håndtering av hendelsen.