Olje-app på alle plattformer

Illustrasjon fra Oljedirektoratets Oil Facts.
Illustrasjon fra Oljedirektoratets Oil Facts.

Rask tilgang til fakta om norske oljefelt, produksjon, selskaper eller brønner.

Oil Facts heter den nye appen som nå er tilgjengelig for alle mobilenheter. Den er utviklet av Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet. Utgangangspunktet har vært det årlige faktaheftet, Oljedirektoratets faktakart og faktasider (www.factpages.no).

Foruten overnevnte fakta inneholder appen nyheter fra Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet og en analysedel hvor brukerne kan filtrere og sortere data, samt generere grafer.

Oljedirektoratet utvikler et nytt kartsystem som blir tilgjengelig på www.npd.no  i sommer. I Android- og Windows phone-utgavene er en betaversjon av kartet brukt. Den samme kartløsningen blir implementert i iPhone-utgaven straks den endelige kartversjonen lanseres. Det er planlagt i juni.