Hva er nytt i FiskInfo? Vektorkart og åpen AIS er på plass, innlogget eller ikke.
Hva er nytt i FiskInfo? Vektorkart og åpen AIS er på plass, innlogget eller ikke.

Nytt bakgrunnskart og åpen AIS

Vi får stadig nye brukerinnspill på våre tjenester. Nå er en rekke oppdateringer i FiskInfo på plass.

I tillegg til nytt bakgrunnskart, ligger det også inne åpen AIS i norsk område og andre nyttige funksjoner. Mange av endringene kommer på bakgrunn av brukerinnspill samlet inn over tid, mens andre har årsak i endrede informasjonskilder og regelverk, eksempelvis opp mot AIS.

Nytt kart

Tjenesten benytter nå et vektorkart (geografisk kart basert på vektordata). Dette bakgrunnskartet skal gi brukeren bedre ytelse, valg mellom natt- og dagmodus, flere stedsnavn i sjøen (holmer, skjær, grunner etc.) og det ligger inne dybder.

- Dette er ikke et kart for navigasjon, men at man skal lettere kjenne seg igjen. Vi kjenner til enkelte feil som forhåpentligvis rettes der noen mindre øyer mangler, poengterer prosjektleder Eivind Rinde. 

AIS uten innlogging

Åpen AIS i norsk område vises nå i tjenesten uten innlogging. Dette på grunn av endringer i reglene rundt offentliggjøring av slike data. Åpen AIS viser alle fartøy over 45meter i norsk sone i tillegg vises alle fiskebåter over 15 meter i norsk sone. For innloggede brukere vises alle båter i norsk område.

Når det klikkes på båtene vises AIS-sporet og det vises også et fartøypanel med tidslinje med fart for AIS-sporet. I panelet er det en distansesirkelknapp som viser hvor langt fartøyet når med gjeldene fart i 3, 6 og 9 timer.

Mellomlagring av data

Det har vært problemer rundt eldre IOS utstyr (Iphone) pga stort minnebehov. Dette skal nå være løst. Den nye løsningen baserer seg mer på mellomlagring av data i nettleseren på mobil og PC slik at kommunikasjonsvolumet bør gå ned etter at statiske data først er lastet ned. Det kan derfor være lurt å bevege seg rundt i kartet på aktuelle zoomnivåer mens man er innenfor god og billig dekning slik at dette ligger lagret når man kommer til områder med dårligere dekning.

Innenfor seismikk er det kommet tilgjengelig informasjon, også uten innlogging, om fiskerikyndig og 14-dagers-spor fra seismikkfartøy. Visning av 14-dagers-spor for alle hovedfartøy (tidligere var det bare for ett). I tillegg er det mulig å sette opp kartplotter-abonnement for elektromagnetiske undersøkelser.Ny inndeling i kartlagsmenyen er også gjennomført. Sjøkart og havbunnsrelieffkart finner man nå under Kart i venstre kolonne. Her er det nå mulig å skru av og på havner i kartløsningen.

Vi vil fortsatt ha tilbakemeldinger på ønsket funksjonalitet, feil og mangler. Test ut på https://www.barentswatch.no/fiskinfo/ og bruk tilbakemeldingsknappen eller mail til fiskinfo@barentswach.no.