Kunnskap om hav og kyst - på havet

Illustrasjon: Kart til kartplottere, visning gjennom portalen.
Illustrasjon: Kart til kartplottere, visning gjennom portalen.

Arrangerer workshop: BarentsWatch og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) jobber gjennom FiskInfo-prosjektet frem løsninger for formidling av data fra det offentlige til fiskernes fagsystemer, kartplotterne.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Systemet skal lanseres høsten 2014, men vil demonstreres i en tidlig versjon på BarentsWatch sin brukerkonferanse 3. juni. Løsningen gir mulighet for direkte nedlasting og konfigurering av fast levering via e-post. Den kan også benyttes direkte av andre fagsystemer gjennom APIer. 

I demoversjonen vil kartlag for iskant fra Meteorologisk institutt og redskapsposisjoner fra Kystvaktsentralen være med. Brukerfokuset har vært på store og middelstore fiskebåter.

Vi vil med dette invitere fiskere og fiskeflåten, deres utstyrsleverandører og dataleverandører til en workshop for diskutere hvordan vi bør ta prosjektet videre. Sentrale temaer vil være:

  • Hvilke datasett bør man ta tak i videre.
  • Hvilke tilpasninger må gjøres for at flest mulig leverandører av fagsystemer skal kunne nyttegjøre seg dataene.
  • Hvilke nye brukergrupper er aktuelle.
  • Hvordan vil man lese dataene.
  • Hvordan øke datakvaliteten.
  • Data fra næringen til beslutningstøtte for næring og forvaltning.
  • Polare lavtrykk - sannsynlighetsvarsler.

 

Workshopen arrangeres i samarbeid mellom BarentsWatch, FHF og SINTEF (som har ledet prosjektet). Representanter for utviklingsteamet fra Bouvet vil også delta.

Tid: 4. juni, 10:00-15:00
Sted: Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK), Ålesund

Vi vil bekrefte deltakelsen. Refusjon av reisekostnader vil bli vurdert ved behov.
For de som har mulighet vil vi også oppfordre til å delta på BarentsWatch årskonferanse 3. juni, der dette prosjektet og andre BarentsWatch-aktiviteter blir presentert.

 

Ta kontakt med Kjell Knudsen på tlf 95 04 23 22 dersom du har spørsmål til workshopen.