God sommer for Kystvakten

KV Tor er blant kystvaktfartøyene som har gjennomført promillekontroller og sikkerhetskontroller langs norskekysten i sommer. Foto: Kystvakten/Forsvaret.
KV Tor er blant kystvaktfartøyene som har gjennomført promillekontroller og sikkerhetskontroller langs norskekysten i sommer. Foto: Kystvakten/Forsvaret.
Færre fritidsbåtførere er tatt med promille i år, enn tidligere.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

I sommer har Kystvakten bistått politiet med kontroller av fritidsbåter langs norskekysten. I løpet av 1. juni til 13. august har seks fartøyer fra indre kystvakt hatt 148 oppdrag, med alt fra promillekontroller til kontroll av sikkerhets- og flyteutstyr i samarbeid med politiet. Det er en liten nedgang i antall bistandsoppdrag sammenlignet med fjoråret.  

Nilsen sier at Kystvaktens innsats i forbindelse med festivaler og større arrangementer hvor det er forventet stor båttrafikk, er basert på bistandsanmodning fra Politiet. 

Større fokus på sikkerhet

- I sommer har det vært færre tilfeller der båtfører har høy promille enn tidligere. Folk har også blitt flinkere til å ha med seg, og å bruke, flytemidler, forteller operasjonsoffiseren. 

Dette tror han skyldes at det finnes bedre utvalg av tilpasset utstyr på markedet nå enn tidligere. Han påpeker at det også er større fokus på sikkerhet, holdninger og promillekjøring blant folk flest. 

- I tillegg til promillekontroller legger vi stor vekt på å sjekke at det finnes flytemidler til alle om bord i båtene. I tillegg påser vi at det ikke er mer folk om bord enn båten er godkjent for, forklarer Nilsen.