Forvaltning og bruk av kysten - iKyst

Forside iKyst.no
Forside iKyst.no

I Norge konkurrerer industri, fiske, turisme, rekreasjon, miljøvern, akvakultur og energiproduksjon om å bruke kysten. Det kan bli konflikter av slikt.

Slike konflikter øker både nasjonalt og internasjonalt. Konkurransen står både om bruk av arealer og andre typer ressurser. Både nærings- og fritidsaktiviteter ønsker mer plass.

For å begrense konfliktene mellom konkurrerende interessenter må arealer avsettes til ulike typer bruk på en demokratisk, åpen, effektiv og ryddig måte, slik at nye aktiviteter kan utvikles parallelt med tradisjonell bruk.

iKyst

Disse utfordringene har vært sentrale i prosjektet "iKyst – Integrert forvaltning av kystareal".

Et resultat av prosjektet er boka: "Kampen om plass på kysten – Planlegging i kystsonen under nye betingelser". Boka er redigert av Bjørn Hersoug og Jahn Petter Johnsen ved Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø.

Konferanse

Prosjektet iKyst avsluttes med en konferanse i Trondheim 1.-2. november 2012.

Konferansen vil belyse og diskutere kystareal som en avgjørende ressurs for verdiskaping i kystsonen, og hvordan denne ressursen bør forvaltes og brukes på best mulig måte.

Et viktig tema på konferansen vil være havbruksnæringens behov og krav til areal for å kunne øke produksjonen som planlagt på en samfunnsøkonomisk optimal måte.

Kontaktperson hos Norut:
Forskningssjef Eirik Mikkelsen, Norut Tromsø.

 


Denne artikkelen her hentet fra norut.no