Om BarentsWatch

Gjennom en rekke tjenester og systemer skal BarentsWatch samle, utvikle og dele informasjon om norske kyst- og havområder.

Vår virksomhet består av et åpent informasjonssystem med tjenester for sluttbrukere som presenteres i portalen www.barentswatch.no. I tillegg utvikles det et skjermet overvåkningssystem som bidrar til effektivisering av operativ innsats. Disse tjenestene utgjør til sammen BarentsWatch-avdelingen.

Her lages det tjenester som skaper grunnlag for bedre samarbeid, faglig utvikling og informasjonsdeling, både for offentlige etater, næringer og offentligheten. Våre digitale tjenester bidrar vi til at norske hav- og kystområder brukes og forvaltes på en effektiv, bærekraftig og godt koordinert måte. Tjenestene har vi utviklet i tett kontakt med brukerne og de ansvarlige etatene. Den kontinuerlige videreutviklingen av tjenestene skjer også basert på brukerinnspill.

Ni departementer og 32 forvaltningsetater og forskningsinstitutter er våre partnere. Kontorsted er Tromsø, og selve utviklingsarbeidet utføres av kommersielle leverandører gjennom offentlige anskaffelser.

Vi er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og BarentsWatch-avdelingen er ledet av Kystverket.