Vil bevare hummeren

Fangsten kontrolleres. Foto: Fiskeridirektoratet.
Fangsten kontrolleres. Foto: Fiskeridirektoratet.
Hummerfiskesesongen er i gang. Fiskeridirektoratet mener det pågår like mye ulovlig som lovlig teinefiske.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Den siste uken har Fiskeridirektoratet, Kystvakten, Statens Naturoppsyn og politi- og lensmannsetaten aksjonert flere steder langs kysten i forkant av åpningen av hummerfisket.

Resultatene fra aksjonene er dessverre nedslående. I løpet av noen få timers kontroll i Ryfylke sist torsdag ble det for eksempel beslaglagt om lag 100 ulovlige teiner.

Vanlige feil

Mange teiner ble beslaglagt, fordi de ikke var forskriftsmessig merket. Andre vanlige feil folk gjør er å bruke teiner uten fluktåpninger, eller der de lovpålagte fluktåpningene er for små eller feilplassert.

– Aksjonen viser at det er like mye ulovlig som lovlig teinefiske, og det gir grunn til bekymring for hummerbestanden, uttalte regionsdirektør Erik Ludvigsen i Fiskeridirektoratet region Sør i etterkant av aksjonen.

Alle som driver fiske i kystsonen, både profesjonelle fiskere og fritidsfiskere, plikter å sette seg inn i regelverket som er utformet for å verne om de marine ressursene.

Vær med å bygge opp bestanden

Hummerbestanden har de senere tiår hatt en stor og merkbar nedgang, og fisket er derfor blitt omfattet av særlige begrensninger i form av blant annet fredningsbestemmelser, minstemål og redskapsmessige tilpasninger.

Bevaring og gjenoppbygging av hummerbestanden til glede for fremtidige generasjoner er en felles oppgave.

Vi er avhengige av at alle respekterer regelverket for å lykkes i dette arbeidet!

Havforskningsinstituttets egen direktesending fra hummerteine.