Verdenshavenes dag 8. juni

– Norge er en stor havnasjon i både historisk og fysisk forstand. Våre havarealer er syv ganger større enn landarealet. I dag, på verdens havdag, er det ekstra viktig å skape oppmerksomhet rundt havene og det marine økosystemet vi alle er så avhengig av, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

8. juni, som er FNs offisielle havdag, markeres i år for femte gang for å bevisstgjøre folk om hvor viktig det er med en bærekraftig forvaltning av verdenshavene.

BarentsWatch bidrar i nord

Vi trenger friske verdenshav. Planteplankton produserer oksygen. Fisk og skalldyr fra havene gir god og næringsrik mat, og er vår aller viktigste proteinkilde. Dessuten bidrar verdenshavene til å regulere klimaet vårt, 25 – 30% av klimagassutslippene bindes i havene.

BarentsWatch er del av regjeringens initiativ for å ta vare på vår del av verdenshavene. Det er snakk om store områder. BarentsWatch sitt mandat strekker seg fra Sverige og Danmark i sør, til Grønland i vest, Nordpolen i nord og Novaja Zemlja i øst.

Det er nå etablert systemer for overvåkning og varsling, slik at ulike forvaltningsinstitusjoner enklere skal kunne utveksle og formidle informasjon. Slik bidrar BarentsWatch til en bedre og mer bærekraftig forvaltning av havressursene i nord.

Markeres over hele verden

Ideen om en verdenshavenes dag ble først foreslått under Earth Summit i Rio de Janerio i 1992. Siden 2002 har den internasjonale foreningen World Ocean Network jobbet for at ulike organisasjoner som blant annet akvarier, museer og forskningssentra skal rette søkelyset mot havene den 8. juni. I 2008 vedtok FNs generalforsamling at denne dagen skulle være Den internasjonale dagen for verdens hav.

Nå markeres dagen av land og organisasjoner verden over. Det gjelder også land uten egen kystlinje som Tsjekkia og Sveits. Målet er å informere folk flest om hvor viktige verdenshavene er. Og fortelle om den menneskelige påkjenningen de utsettes for. Forurensing og overfiske er blant truslene mot havenes helse. Verdenshavenes dag skal mobilisere folk til å arbeide for en mer fornuftig og bærekraftig forvaltning av havene.

"There could be no more fitting way to commemorate World Oceans Day than for all countries that have not yet done so to ratify the Convention on the Law of the Sea. Let us make 2012 another milestone year for the world’s oceans, so that we can set sail toward the future we want."
FNs generalsekretær Secretary-General Ban Ki-moon

Årets tema er «Youth: the Next Wave for Change» der det legges opp til flere arrangement og aktiviteter som involverer barn og unge.

Relevante lenker

 


 

Skrevet av Kjetil S. Grønnestad for BarentsWatch