Torsken har satt ny verdensrekord

Havforsker Harald Gjøsæter kan notere nok en verdensrekord i nordlig torskeutbredelse. – Vi ser også at den har nok mat, sier han. (Foto:Gunnar Sætra)
Havforsker Harald Gjøsæter kan notere nok en verdensrekord i nordlig torskeutbredelse. – Vi ser også at den har nok mat, sier han. (Foto:Gunnar Sætra)


– Vi ser at den trekker lenger nord- og østover. Det ser også ut til at den har nok mat, sier havforsker Harald Gjøsæter.

Gjøsæter har vært toktleder på den siste etappen av årets økosystemtokt i Barentshavet. Det blei avslutta i Kirkenes denne helga, og allerede nå kan havforskerne konkludere med at fjorårets ”verdensrekord” i nordlig torskeutbredelse ikke varte mer enn ett år.
I år er det registrert torsk helt opp til 82 grader og 30 minutter nord. Registreringa blei gjort av det russiske forskningsfartøyet ”Vilnjus”.

 – De nordligste observasjonene dreier seg om ganske små mengder fisk, men vi ser likevel en tendens til at hovedtyngden av den nordøstarktiske torsken trekker lenger nord og øst enn tidligere. Det skyldes sannsynligvis to forhold: det er varmt nok i vannet til at torsken trives der, og den finner nok mat, sier Gjøsæter.

Overlapper med lodda

Havforskerne bruker både trål og akustiske instrumenter for å kartlegge fiskebestandene i Barentshavet, og undersøkelsene viser at torskebestanden og loddebestanden overlapper hverandre i utbredelse.
– Loddebestanden er også sterk, så det ser ut til at torsken har nok mat. I tillegg spiser torsken både krill, polartorsk og en god del bunndyr. Dermed ser det ut til at torskebestanden vil holde seg på et høyt nivå i årene som kommer, sier Gjøsæter.

Lodda har omtrent samme utbredelse som torsken, og Gjøsæter sier den bidrar til at torsken har nok mat. 

Lover godt

De siste årene har både fiskere og havforskere spurt seg om det er nok mat i havet til å fø på den store torskebestanden. Sist vinter var det også enkelte fiskere som mente at loddekvoten blei satt for høyt for 2012.

– Jeg mener vi var forsiktig da vi anbefalte kvoten for i år, og alt tyder på at lodda har klart seg bra. Våre undersøkelser viser at gytinga har gått svært bra, og at mengden med årsyngel er på rekordnivå. Det lover godt for den videre utviklinga for de viktigste fiskeslagene i Barentshavet, avslutter Gjøsæter.