17 fiskebåter har med seg kartdata for å fiske smartere: Foto Johan Wildhagen/Norges sjømatråd.
17 fiskebåter har med seg kartdata for å fiske smartere: Foto Johan Wildhagen/Norges sjømatråd.

Fiskefartøy tester Mareano-kart

Nytt hjelpemiddel som viser terreng og bunntyper på kartplotteren.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Gjennom prosjektet MAREANO produseres det kart over terreng, sediment og naturtyper på havbunnen langs kysten vår og havområdene utenfor. Nå er 17 båter fra fiskeflåten i gang med å teste disse på kartplotterne sine. I alt sju rederi er med på uttestingen.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har sammen med Kartverket, Havforskningsinstituttet og flere andre partnere jobbet i en årrekke med bunntypedata.

Mer lønnsomt fiskeri

Da BarentsWatch snakket med NGU-forsker Oddvar Longva i desember var meldingen klar:

- Økt kunnskap om forholdet mellom sjøbunn og marine ressurser vil gi et mer arealtilpasset, bærekraftig og lønnsomt fiskeri, med mindre bruk av energi og utslipp av drivhusgasser.  

Les mer her: Nå skal det fiskes smartere

- Nå venter vi i spenning på tilbakemelding fra fiskefartøyene som tester ut dette nye hjelpemiddelet, sier Frithjof Moy (Havforskningsinstituttet) som leder Mareano sin utøvende gruppe.

På prosjektets egne nettsider opplyses det at dybdekartleggingen gjøres med avanserte multistråleekkolodd. Disse dataene blir brukt til å lage terrengmodellene som viser detaljer på havbunnen.

- Vi legger ut data som samles inn gjennom Mareano på mareano.no og geonorge.no etter hvert som de er kvalitetssikret, avslutter Moy.

Forsiktig med oppløsning

Siden Forsvaret har gradert opplysninger om havbunnen utenfor Norge, blir de mest detaljerte resultatene bare presentert utenfor territorialgrensen.

I tillegg til terrengmodellene, blir det også laget bunntypekart som viser hva bunnen består av. Opplysningene på disse kartene er ikke gradert.

Siden mai 2017 har kartlaget bynntyper vært å finne i tjenesten FiskInfo. Bunnkartet viser også hva havbunnen består av, enten det er fjell eller forskjellige sedimenttyper. Der det er sedimenter, viser kartet kornstørrelsessammensetningen i de øverste 10-30 cm av havbunnen.