Statlig lostjeneste på Svalbard fra 1. juli 2012

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsatt forskrift om lostjeneste på Svalbard. Med dette er det innført en statlig lostjeneste for all skipstrafikk i farvannet ved Svalbard på tilsvarende måte som for fastlandet.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

─ Lostjenesten er et av våre viktigste sjøsikkerhetstiltak, og innføring av losplikt på Svalbard vil bidra til økt sjøsikkerhet i farvannene rundt øygruppen, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Forskrift om lostjeneste på Svalbard trer i kraft 1. juli 2012, men først etter en trinnvis innføring blir det full losplikt i 2015. 

Les hele pressemeldingen her.